Viking Line provkör nytt AIS-system

Viking Lines två färjor Mariella och Gabriella testar sedan i mars 2010 ett AIS+-system som gör det möjligt för alla fartyg och landstationer att utbyta information om lokala väderförhållanden vid till exempel storm, isbildningar, ändringar i farledssträckningar eller andra hinder för säker navigation.Större fraktfartyg och passagerarfartyg måste idag ha AIS, men via det nya systemet kan mer information tas fram. Viking Line skriver i ett pressmeddelande att med det nya systemet hade den förra vinterns isbeläggning i Ålands hav kunnat hanterats bättre. ”Med AIS+ hade fartygen kunnat varna varandra och ge exakt information till Sjöfartsverkets kontrollstationer om isgränsens läge för att undvika att fartyg fastnade.”Programmet som kommer att vara gratis när det lanseras nästa år har utvecklats i samarbete mellan datorjätten IBM och Statens tekniska forskningscentral VTT i Finland. Viking Line arbetar med AIS+-projektet inom ramen för Baltic Sea Action Group.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.