Viking Glory går sedan 1 mars i trafik på linjen Åbo–Åland–Stockholm.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Färjetrafik

Viking Glory bidrog väsentligt till resultatet

Viking Line meddelar i sin halvårsrapport att en stark efterfrågan delvis kompenserade de höga energipriserna och betecknar resultatet som tillfredsställande, med beaktande av rådande omvärldsfaktorer.

I sin kommentar till Viking Line Abp:s halvårsresultat påpekar vd Jan Hanses att inledningen av 2022 var utmanande. Den snabba spridningen av virusvarianten omikron innebar åter vikande passagerarvolymer och rederiet blev tvunget att öka personalens permitteringsgrad. I början av februari fick åtgärden verkan och i samband med sportloven återhämtade sig marknaderna. Permitteringsåtgärderna avslutades i maj, men tillgången på sjöpersonal har under högsäsong varit ansträngd.

Sommaren inleddes lovande

Återhämtningen fortsatte under rapportperioden och sommaren inleddes lovande. Nybygget Viking Glory togs väl emot på marknaden och har presterat väl, uppger Viking Line i sin halvårsrapport. Enligt rederiet har fartyget väsentligt bidragit till rapportperiodens resultat och särskilt resultatet för andra kvartalet.

Utfallet för andra kvartalet förbättrades väsentligt i relation till det jämförbara resultatet för motsvarande period senaste år, men även i relation till år 2019. Detta är glädjande då resultatet har uppnåtts trots fördubblade bunkerpriser, kommenterar Jan Hanses i rapporten.

Tillfredsställande

Trots ett svagt resultat för första kvartalet har den väsentliga förbättringen under andra kvartalet medfört att halvårsresultatet sammantaget får anses tillfredsställande givet de omvärldsfaktorer som samverkat under perioden samt givet den ojämna resultatbildningen under ett normalt verksamhetsår, meddelar Viking Line.

Koncernens omsättning ökade med 180 procent 199,8 miljoner euro under första halvåret 2022. Rederiets passagerarrelaterade intäkter var 175,2 miljoner euro (50,1 miljoner första halvåret 2021), medan fraktintäkterna var 23,2 miljoner (20,4 miljoner) och övriga intäkter 1,4 miljoner euro (1,0 miljoner). Driftskostnaderna ökade till 155,4 miljoner euro (74,1 miljoner).

Det ryska anfallskriget i Ukraina har medfört kraftig ökning av bunkerpriserna, men haft ringa inverkan på passagerarvolymerna, uppger Viking Line. Inom driftskostnaderna steg bränslekostnaderna med 170 procent till 26,8 miljoner euro.

Rörelseresultatet uppgick till -8,0 miljoner euro (4,5 miljoner euro första halvåret 2021) och resultatet efter skatter -9,8 miljoner euro (2,7 miljoner euro). Resultatet för 2021 påverkades positivt med 13,1 miljoner euro tack vare försäljningen av Mariella.

Betydande osäkerhet

Antalet passagerare på koncernens fartyg uppgick under rapportperioden till 1.875.706 (538.348) och antalet fraktenheter till 59.522 (65.214).

I sin halvårsrapport uppger Viking Line att det fortsättningsvis råder en betydande och väsentlig osäkerhet kring det geopolitiska läget och dess inverkan på energipriser, inflation, räntor och valutor samt den inverkan de nämnda osäkerhetsfaktorerna kan komma att ha på resebenägenhet, efterfrågan och kostnader.

För hela verksamhetsåret 2022 uppger rederiet att rörelseresultatet väntas att bli något sämre än utfallet för 2021. Emellertid påverkades föregående års resultat av försäljningsvinster i betydligt högre grad än årets resultat, uppger rederiet.