Fotograf: Sveriges Redareförening

Kategori: Regelverk

”Hade gärna sett ett längre steg”

– Visst, ett steg i rätt riktning, men från svenskt redarhåll hade vi gärna sett att industrins förslag hade tagits i sin helhet istället för att sluta i den här kompromissen. Så kommenterar Fredrik Larsson på Redareföreningen kompromisslösningen om förbättrade bunkerkontroller.

På svenskt redarhåll välkomnades förslaget från Intertanko att flytta kvalitetskontrollen av bunker från fartyget till kajen. Men steget i rätt riktning kunde ha varit betydligt längre.

– Vi hade gärna sett att det hade blivit mer än bara frivilligt. Sedan kan vi också förstå att det juridiska bakom det här kanske bör undersökas vidare, säger Fredrik Larsson, som sköter frågor om sjösäkerhet och miljö på Sveriges Redareförening, till Sjöfartstidningen.

Vad det handlar om är att säljaren ska ta sitt ansvar.

– Man vill att leverantören, alltså säljaren, ska ha ett större ansvar för vad det är för produkt som egentligen levereras. Man vill att kontrollen ska ligga på den sidan av relingen istället för på fartygssidan.

Svårigheter

Fredrik Larsson döljer inte en viss besvikelse över att det som kunde ha blivit en internationell bestämmelse resulterade i en kompromiss, men samtidigt är han inte helt överraskad. En förbättrad kvalitetskontroll av bunker skulle innebära en hel del svårigheter.

– Det skulle nog kunna bli betungande och svårhanterligt. Det finns möjligtvis en viss ovilja bland IMO:s medlemsstater att ta på sig den här kontrollen för i slutändan så blir det ju någon statlig myndighet som får ansvaret i sådana fall. Kompromissen blev att ta fram guidelines, frivilliga riktlinjer, vilket i praktiken betyder att medlemsstaten kan bestämma om de vill följa det här eller inte. Vi hade helst sett att man hade påbörjat en process för att se hur man kan få till obligatoriska kontroller i en hamn. De här riktlinjerna kan gå direkt i papperskorgen ifall en medlemsstat inte orkar bry sig.

Redarens ansvar

Fredrik Larsson anser att det är av yttersta vikt att rederierna vet att den bunker de tar ombord håller rätt kvalitet, i synnerhet efter 2015.

– I nuläget är det redarens ansvar att se till det. För att vara helt säker på att bunkern håller rätt kvalitet betyder det att han måste sända sin bunker på analys och få den bekräftad av ett oberoende institut innan han börjar använda den.

Det kommer att bli mer inspektioner efter 2015, det är självklart, anser Fredrik Larsson. Han säger att om man vill minimera risken för att bryta mot regelverket bör man inte använda den bunker man får levererad ombord innan man fått provsvaret från en oberoende analys.

– Risken är att man redan har börjat använda bunkern i väntan på provsvaret och har man då otur är svavelinnehållet för högt och man får en inspektion. Då sitter man i klistret även om bunkern som man fick ombord var beställd enligt specifikation för att uppfylla 0,1-kravet. Redaren hålls ansvarig hur som helst och det är det här som Intertanko och resten av industrin vill försöka få ändring på.

 

Kommentarer

 • Gammal chief

  Helt enig, fartygen behöver också omfattas av ett visst konsumentskydd. Frågan är också relevant från ett sjösäkerhetsperspektiv då dålig bunker kan leda till blackout eller maskinhaveri. Detta kan leda till kollision, grundstötning etc och skapa både dödsfall och oljespill.

 • Christian Rosell

  Kan inte förstå varför det behövs mer regler och administration. Om leverantören inte kan leverera den vara eller kvalite som beställts ska han naturligtvis ersätta köparen för skada.
  Avtal mellan köpare och säljare har gjorts i hundratals år… Jag ser inget nytt här!!!

 • Joppe

  Bunkerindustrin är full av fifflare. Dom blandar luft, vatten, spillolja och allt möjligt i bunkern som båtarna sen får elda upp. Vore på sin plats att dom blev satta under striktare kontroll.

 • C Rosell

  Joppe de leverantörer som inte tar hand om sina kunder går i konkurs. Om man tror på marknadsekonomi…

 • Anonymous

  Christian, menar du att konsumentköplagen är överflödig?

 • C Rosell

  Är konsumentköplagen överfödig? Det kan naturligtvis diskuteras, men jag är helt säker på att den aldrig använts av en redare som köpt bunker 😉

 • Anonymous

  Konsumentköplagen gäller inte mellan redare och bunkerleverantör

 • Anonymous

  nej det skulle vara fint med ångervecka på bunkers,eller öppet köp !
  life sucks !

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.