Fotograf: Stena

Kategori: Tank | Fartygsaffärer

”Vi fortsätter att dra nytta av den starka marknaden”

Concordia Martime tecknar avtal om tidsbefraktning för ett P-MAX-fartyg på ett plus ett år.

Avtalet gäller från februari i år och ett år framåt, med option på ytterligare ett år.

– Vi fortsätter att dra nytta av den starka marknaden och kontrakterar ut ett till av våra P-MAX-fartyg över en längre period. Kontraktet ligger helt i linje med vår befraktningsstrategi. Vi säkerställer en god intjäning för fartyget under det kommande året, samtidigt som vi på ett väl avvägt sätt balanserar exponeringen mot spotmarknaden. Vi har nu på kort tid kontrakterat ut två av våra tio P-MAX-fartyg över längre perioder och utvärderar löpande möjligheten till liknande upplägg, säger Kim Ullman, vd på Concordia Maritime.

Fartyget kommer i huvudsak att frakta lättare oljeprodukter till Västafrika där bolaget anser att fartygens grundgående kommer till sin rätt.

– Transporter av oljeprodukter till Västafrika är ett bra exempel på en sådan nischtrad som vi identifierat och utvecklat under senare tid, säger Kim Ullman.