Fotograf: Svensk Sjöfart

Kategori: Miljö | Politik | Regelverk

”Vi är allergiska mot sådant här”

Låt IMO ta hand om regleringen av sjöfartens CO2-utsläpp så att det inte blir nya regionala särregler, lyder budskapet från Föreningen Svensk Sjöfart.

I likhet med International Chamber of Shipping vill inte heller Föreningen Svensk Sjöfart se sjöfarten i ett EU-system för handel med utsläppsrätter (ETS).

– Vi är inte positiva till detta. Av flera anledningar vore det olyckligt ifall sjöfart till, från och inom Europa skulle omfattas. Sjöfartsindustrin består oftast av små rederier och framförallt från svensk sida är det små, familjeägda rederier. Att kliva in i ett handelssystem blir både byråkratiskt och krångligt för dem, säger Fredrik Larsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart.

IMO:s uppgift

Det tyngsta argumentet mot ETS som Fredrik Larsson lyfter fram är emellertid att Svensk Sjöfart vill ha globala regler i stället för regionala.

– Frågor som sjöfartens CO2 vill vi se att IMO tar initiativ till. Då är vi lite oroade över att EU-parlamentet sätter ett visst tryck på IMO och då ökar man skepticismen som redan finns bland vissa IMO-länder att EU lägger fingrarna i blöt alltför ofta och dikterar villkor.

Han påpekar att sjöfarten i Sverige är positiv till att IMO tar fram ett instrument eller regelverk för att stävja CO2.

– Vissa länder i IMO är motståndare till detta. Då vore det bättre om EU inleder en diskussion med dessa länder för att komma framåt rent diplomatiskt inom IMO snarare än att hota med att införa en ETS.

– Om EU skulle inkludera sjöfarten i ETS har sjöfarten det att förhålla sig till samtidigt som IMO förmodligen också tar fram någonting för sjöfarten. Då blir det två olika organ som ska styra sjöfartens utsläpp av CO2 och det här är vi allergiska mot. Vi vill ha det hos IMO, betonar Fredrik Larsson.