Fotograf: STX Finland

Kategori: Reparationsvarv | Folk/företag

VD-byte på STX Finland

Juha Heikinheimo avgår som verkställande direktör för STX Finland Oy.

Posten tas temporärt över av Su-Jou Kim, som för närvarande är styrelseordförande för STX Finland Oy och vd för STX Finlands moderbolag STX Europe AS. Trots märkbara förbättringar i orderläget står i synnerhet Åbovarvet inför stora utmaningar, påpekar man från varvet.

STX Finland bytte senast verkställande direktör i juli 2010. Då tog Juha Heikinheimo över efter Martin Landtman, som med omedelbar verkan lämnade sin tjänst. Heikinheimo återvände då till STX efter att tidigare ha innehaft direktörsposter inom STX Europes Cruise & Ferry affärsenhet i drygt fyra års tid.

 

Den viktigaste uppgiften för den nye t f verkställande direktören blir att säkerställa nya order och successivt återställa aktivitetsnivån vid varvet. Detta är onekligen en utmaning med tanke på varvets stora kapacitet.

– Min målsättning är att STX Finland åter ska få möjlighet att bygga och leverera världens mest magnifika kryssningsfartyg och överträffa kundernas förväntningar vad gäller kvalitet, innovationer, pålitlighet och leveranssäkerhet, säger Su-Jou Kim.

 

Efter leveransen av Allure of the Seas i slutet av oktober 2010 var läget dystert och Viking Lines beställning av en kryssningsfärja kom i grevens tid för Åbovarvet. Den bekräftades den 22 december.

– Vi är mycket tacksamma för det stöd projektet fått från många olika håll och är speciellt glada över att vi så här inför julen kan bidra till flera tusen arbetstillfällen i Åboregionen, sade Viking Lines verkställande direktör Mikael Backman efter det att avtalet hade undertecknats.

 

Det andra nya kontraktet med Åbovarvet undertecknades den 22 mars 2011 och gäller ett lastfartyg för specialtransporter som ska levereras våren 2012. 

Beställare är Oy Gaiamare Ab, som ingår i den grupp av företag som verkar under det gemensamma namnet Meriaura. Varvet kämpade hårt för att erhålla denna beställning, trots att fartyget är av en mindre storleksklass än de som byggs i normala fall.

Meriauras nybygge är ett intressant och avancerad lastfartyg. Konceptet bygger på erfarenheter från trafiken med specialfartyget Aura, som levererades av Gdanska Stocznia Remontowa S.A. i Polen 2008. Det 105 meter långa och 19 meter breda nybygget får en lastkapacitet på 5 000 ton. All last transporteras på det öppna däcket akter om överbyggnaden.

Fartyget är konstruerat för olika projektlaster som fundament till vindkraftverk. För hanteringen av dessa utrustas nybygget med ett avancerat dynamiskt positioneringssystem. Dessutom blir fartyget förberett för att delta i oljesaneringsoperationer.

 

Skrovet är konstruerat enligt Aker Arctics Double Acting Ship (DAS)-koncept för att ge goda isbrytande egenskaper. Principen är att akterskeppet förstärks och utformas så att fartyget kan gå med aktern före i svårforcerad is.

– Beställningen är viktig för STX Åbovarv. Att vi kunde träffa ett avtal visar att vi även är konkurrenskraftiga inom sektorn för högteknologiska lastfartyg, sade Jari Anttila, chef för Åbovarvet.

– Vi börjar bygga fartyget i slutet av sommaren. När fartyget har sjösatts påbörjar vi omedelbart byggandet av Viking Lines kryssningsfärja i dockan.