Växthusgaser på MEPC-agenda

Den 27 februari till 2 mars har IMO:s miljöskyddskommitté (MEPC) sitt 63:e möte – på agendan står bland annat en genomgång av de förslag på marknadsbaserade åtgärder för att reducera växthusgaserna som finns på bordet, riktlinjer för miljövänlig upphuggning och hantering av ballastvatten. När det gäller det senare ska MEPC försöka förmå fler medlemsländer att ratificera International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments. Konventionen kommer att börja gälla då minst 30 medlemsländer och 35 procent av världshandelsflottan har undertecknat. Idag har 33 stater som kontrollerar 26,46 procent av flottan ratificerat.