Växande behov av supplyfartyg

Det råder en stor efterfrågan på OSV-fartyg (Offshore Service Vessels) till offshoreindustrin, enligt Germanischer Lloyd. Företaget beräknar att det finns 2.500 OSV-fartyg runtom i världen idag, men den här siffran kommer att växa stadigt fram till 2020. Vid sidan av olje- och gasindustrin ökar intresset kraftigt för OSV-fartyg inom den framväxande industrin för havsbaserade vindkraftsparker.