Vattenfall och Norden skriver träfliskontrakt

Det danska rederiet Norden och Vattenfall har skrivit ett treårigt kontrakt om transporter av träflis från Liberia till Europa för energiframställning. Under kontraktsperioden kommer sammanlagt 600.000 ton träflis att skeppas till Europa. Vattenfalls träflis kommer från gamla gummiträd.