Fotograf: Green City Ferries

Kategori: Miljö | Passagerarsjöfart | Skeppsbyggnad

Vätgasdrift utvecklas för ny färja

Trøndelags län i Norge tecknar avtal med fem konsortier om att utveckla en fungerande utsläppsfri, snabbgående färja.

Svenska Echandia Marine med dotterbolag i Norge deltar i ett av konsortierna, som leds av rederiet Rødne Trafikk i Stavanger. Den utsläppsfria färja som konsortierna ska ta fram får en fart på över 30 knop och ska ta 150 passagerare.

Bränsleceller

Fartygen ska få sin energi från bränsleceller och Echandia Marine intar en nyckelposition i projektet. Tillsammans med sin partner Redrock Power Systems i Kanada, som ingår i Ballard Power Systems, ansvarar Echandia Marine för bränslecellerna.

– Vi har ett samarbete med kanadensiska Redrock, som är specialiserat på marina bränsleceller, säger Hans Thornell, styrelseordförande i Echandia Marine AB, till Sjöfartstidningen.

Fem konsortier

De fem konsortierna i projektet består i genomsnitt av fem partners med aktörer från den norska sjöfartsnäringen. Bland dessa finns stora företag inom varvsindustrin sjöfart, design, teknik och miljö.

– Med 10 andra län i projektet är potentialen stor för att branschen ska kunna lansera en ny form av kusttrafik, som kommer att kunna exporteras till världen omkring oss. Det sätt på vilket industrin har antagit utmaningen visar att vi har en sjöfartsnäring i världsklass, säger länskommunikationsdirektör Erlend Solem i ett pressmeddelande.

Klimatvänliga energibärare

Syftet med projektet är att utveckla nya och mer klimatvänliga energibärare samt att minska fartygens energiförbrukning. Echandia Marine uppger att ingen ännu har funnit alternativ till de snabba färjor som idag kör i över 30 knop över så långa avstånd som de gör i Trondheimsfjorden och att det bara är på kortare linjer som man i dag kan ställa om till nollutsläppslösningar med existerande teknik.

Tekniken fungerar

Hans Thornell säger att det finns fungerande teknik med bränsleceller redan i dag.

– En sådan lösning går att tillämpa i dag, men det finns inga generella klassregler om man bygger en bränslecellsdriven båt i dag. Det går att göra, men det är inte generellt kommersiellt.

Han berättar att med den teknik som finns i dag skulle man med fartyget BB Green kunna köra fyra timmar i 30 knop om man installerade bränsleceller.

– För båtar talar vi i nuläget om bränsleceller som kommer upp i 1.000 kW. Där har inte industrin satsat så mycket än, förutom Redrock.

Elektrisk framdrivning

Bränsleceller är en fossilfri och utsläppsfri energikälla för fartyg. Hans Thornell är övertygad om tekniken att kommer att ha stor betydelse för att uppnå nollutsläpp inom sjöfarten.

– När man bränner ett fossilt bränsle innehåller avgaserna koldioxid. När man förbränner vätgas i en bränslecell omvandlas energin från förbränningen till elektrisk energi och i stället för avgaser bildas vatten.

Han säger att man för framdrift antingen kan mata elenergin från bränsleceller till batterier som driver en elmotor eller så kan man ha bränsleceller som direkt driver en elmotor. 

Den största svårigheten blir att skapa en infrastruktur för försörjning av vätgas, menar Hans Thornell. 

– Här gäller samma som för elbåtar, där man måste ha infrastruktur för laddstationer.

Systemintegratör

Echandia Marine beskriver sig som en systemintegratör med fokus på utsläppsfria drivlinor för mindre fartyg, inkluderande högpresterande batterier och lättviktiga bränsleceller. Moderbolaget Green City Ferries utvecklar lösningar för vattenburen pendeltrafik och opererar bland annat den batteridrivna pendelbåten Movitz i Stockholm.

Företaget äger även den snabbgående passagerarbåten BB Green, som nu ligger i Sandefjord för kompletterande arbeten. Norska Aftenposten skriver att Echandia Marine planerar att inleda passagerartrafik mellan Oslo och Fornebu. 

– Det stämmer, vi vill starta trafik i Oslofjorden med BB Green, bekräftar Hans Thornell.