Johanna Eriksson Eknander, affärschef för båt på Västtrafik och färjan Burö.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Passagerarsjöfart | Miljö

Västtrafik satsar på fler elfärjor

Färjetrafiken mellan Öckerö och Grötö i Göteborgs norra skärgård ska elektrifieras. Det står klart sedan Västtrafik avslutat en ny upphandling för trafiken.

Det blir kommunägda Öckerö Rederi AB som kommer att köra trafiken på linje 296 i Göteborgs norra skärgård från och med december 2023. I den nya upphandlingen har Västtrafik ställt krav på att trafiken ska köras med eldrift. Därmed kommer Öckerö Rederi AB, som tilldelats trafiken, att bygga om det befintliga fartyget Burö till eldrift.

– Nu blir färjetrafiken mellan Öckerö och Grötö både renare och tystare. Det är en del av Västtrafiks målmedvetna arbete för att minska våra utsläpp och skynda på omställningen till en mer hållbar kollektivtrafik. Den ombyggda färjan kommer också innebära en behagligare resa för våra resenärer och personal, säger Johanna Eriksson Eknander, affärschef för båt på Västtrafik i ett pressmeddelande.

Bara förnybar el

Batterierna i den ombyggda elfärjan kommer att laddas både dag- och nattetid när fartyget lägger till vid Öckerö färjeläge. Enligt Västtrafik kommer elen som ska ladda färjan vara märkt med Bra Miljöval och vara helt förnybar.

Öckerö Rederi AB vann avtalet efter att ha lämnat det mest ekonomiskt fördelaktiga anbudet. Avtalet sträcker sig från 2023 till 2038 och värdet på upphandlingen uppgår till totalt 240 miljoner kronor. Mindre justeringar av tidtabellen kommer att göras för att bättre optimera laddningen av färjan.