Fotograf: Color Line

Kategori: Passagerarsjöfart | Skeppsbyggnad

Varv valt för rekordhybrid

Color Line och Ulstein Verft har skrivit intentionsavtal om byggnationen av rederiets nya hybridfärja på linjen Strömstad–Sandefjord. Planerad trafikstart är satt till sommarsäsongen 2019.

I december kunde Sjöfartstidningen berätta att Color Line var mycket nära att beställa en ny färja på linjen Strömstad–Sandefjord. Nu har ytterligare ett steg tagits mot förverkligandet av den nya färjan efter att rederiet har skrivit ett letter of intent, det vill säga ett intentionsavtal, med det norska varvet Ulstein Verft om byggnationen.

”Världens största”

Den nya färjan blir en så kallad plug-in hybrid och kommer enligt rederiet att bli världens största hybridfartyg.

– Undertecknandet av intentionsavtalet innebär ett avgörande steg när det gäller förverkligandet av världens största hybridfartyg. Det är mycket tillfredsställande att den norska varvsindustrin har visat sin konkurrenskraft på den internationella marknaden, säger Trond Kleivdal, koncernchef för Color Line, i ett pressmeddelande.

Ersätter Bohus

Färjan har fått arbetsnamnet Color Hybrid och är tänkt att ersätta linjens befintliga färja Bohus – som i likhet med rederiets övriga fem fartyg är norskflaggad – och är planerad att sättas i trafik till sommarsäsongen 2019. Fartyget installeras med batterier som laddas med el från land eller från fartygets generatorer, och enligt rederiet kommer färjan därför att ha fullständig batteridrift på väg in i och ut ur fjorden utanför Sandefjord. En landströmsanläggning ska nu installeras i Sandefjord, något som redan finns i rederiets övriga norska hamnar i Oslo, Larvik och Kristiansand.

Någon motsvarande anläggning uppges i nuläget inte vara på väg att byggas i Strömstad.    

Dubbel kapacitet

Den nya färjan Color Hybrid kommer att bli 160 meter lång och få en kapacitet för 2.000 passagerare och cirka 500 personbilar. Enligt rederiet kommer nybygget därmed att få nästan dubbel så stor kapacitet som den befintliga färjan Bohus.

Förutom Color Line och färjan Bohus trafikeras linjen Strömstad–Sandefjord även av Fjord Line och dess färja Oslofjord.