Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi

Almega svarar med lockout

Arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen varslar om lockout som svar på Sekos strejkvarsel från i tisdags. Om inte parterna kommer överens träder lockouten i kraft den 4 november. 

Bakgrunden till konflikten är att det tidigare avtalet inom skärgårdstrafiken har upphört att gälla, och att parterna inte kommit överens om ett nytt avtal.  

Stridsfråga 

En av knäckfrågorna är att Almega vill införa en individbaserad lönesättning, vilket Seko motsätter sig. 

– Det är nu hög tid att vi tar ett första steg för att modernisera denna relik från havets botten som det gamla skärgårdstrafikavtalet utgör. Det är helt orimligt att 2013 ha ett löneavtal som inte tar någon som helst hänsyn till den individuella prestationen, säger Almegas förbundsdirektör Stefan Koskinen i ett pressmeddelande. 

Förutom att Seko är emot förslaget om individuell lönesättning är man också missnöjda med Almegas förslag till kommande löneökningar, som man anser ligger för lågt. 

Som Sjöfartstidningen tidigare berättat beslutade därför Seko att i tisdags varsla om strejk i skärgårdstrafiken. 

Medlare har utsetts

Om inte parterna kommer överens träder först Sekos strejk i kraft klockan 12.00 den 4 november. Därefter träder Almegas lockout i kraft klockan 15.00 samma dag, varpå löneavdrag kommer att göras för Sekos samtliga varslade medlemmar. 

De anställda som berörs av en eventuell strejk eller lockout arbetar ombord på fartyg som ägs och/eller drivs av företag som till exempel Göteborg-Styrsö skärgårdstrafik, Strömma Turism & Sjöfart, Blidösundsbolaget och Stockholms Sjötrafik. 

På onsdagen meddelade Medlingsinstitutet att man utsett Gunnar Samuelsson och Malte Eriksson att medla i tvisten om det nya kollektivavtalet.