Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Utbildning | Forskning | Juridik

Världsflottan och digitalisering på Sjölog

Forumdagen på Sjölog 2017 handlade mycket om digitalisering inom sjöfarten, men även intressant framtidsspaning om världshandelsflottan om 15 år.

Chalmers Studentkårs Sjösektions evenemang Sjölog arrangeras i år den 22 och 23 februari i Göteborg. Syftet är att sammanföra studenter och bransch för ett ömsesidigt utbyte.

Den första dagen består av ett eftermiddagsseminarium, medan dag två är är mässdag, där besökarna kan träffa och nätverka med utställande företag.

Seminariet inleddes med presentationen Digital transformation av Annika Elfström, Head of Digital Transformation Lab på Stena Line.

Test av STM

Den följande presentationen handlade om Sea Traffic Management (STM).

– Det finns en hel karta för hur det här ska rullas ut till 2030. Det vi nu håller på med är att testa det här, att validera att det verkligen fungerar. Det gör vi på 300 fartyg, 13 hamnar i Europa och fem landcentraler. De första fartygen får utrustning ombord i maj-juni. Det kommer att testas under andra halvan av 2017 och hela 2018, berättade Ulf Siwe på Sjöfartsverket, kommunikationsansvarig för STM.

Han berättade att intresset är stort i hela Europa.

– Om vi inför STM-lösningen så kan vi minska risken för kollisioner och grundstötningar med mer än 60 procent.

Högkonjunktur inom sju år

Christopher Pålsson, vd på Lloyd’s List Intelligence, och Niklas Bengtsson, direktör på samma företag, konstaterade bland annat i sin framtidsspaning att världsflottan idag består av 117.000 fartyg.

– I våra prognoser hamnar vi på en orderbok som kommer att krypa ner under tio procent redan 2018. Så lågt har inte orderboken varit i förhållande till flottan sedan innan 2000. Det är ganska troligt att den här låga orderingången gör att vi kommer att få en högkonjunktur inom shipping inom åtminstone sju år, säger Niklas.

90.000 seglar fortfarande 2030

– Den flotta som den nuvarande orderboken, skrotningen och leveranserna kommer att leda till är en tillväxt på 3,7 procent årligen. Det är något högre än den tillväxten som vi ska ha i den sjöburna hamnen. Under de nästkommande fem åren kommer marknaden förmodligen att ha litet för mycket tonnage. I antal fartyg är den årliga tillväxten bara 0,7 procent och det beror på att det är färre men större fartyg som byggs, sa Niklas Bengtsson.

– I 15 års perspektiv säger vår prognos att vi 2030 stoppar in 37.000 nya fartyg i världsflottan och har tagit bort 27.000, flottan har alltså ökat med 10.000. Men 90.000 av de fartyg som seglar idag seglar fortfarande 2030, konstaterade Christopher Pålsson.

Svårigheter finns

Jonna Tornemark från Sjöfartsverket, förvaltningsledare Maritime Single Window, talade om Maritime Single Window (MSW). Någon gissning om när det är infört i hela Europa kunde hon inte ge.

– Det är jättesvårt att säga. Vi har flera positioner inom grupperna där vi är med och kan påverka, men det är flera länder inom EU som inte ens är klara med sitt nationella Single Window. När de är klara kan man se hur det skulle bli möjligt att koppla ihop alla till ett och samma. 

– Vi måste ta hänsyn till de svårigheter som finns. Det är flera olika länder med olika lagstiftning. Sjöfartsverket och de svenska myndigheterna försöker jobba med att sätta sjöfartsnäringen i fokus. Vi måste jobba med en grundprincip varför MSW finns, vi ska underlätta för sjöfartsnäringen och vi ska minska den administrativa bördan. Allt det andra måste läggas åt sidan, säger Jonna Tornemark.