Världens LNG-flotta har passerat 300 fartyg

Det finns det nu över 300 LNG-fartyg i drift världen över. Det tog 34 år för den samlade flottan att nå 100 fartyg, ytterligare åtta år för att passera 200, och två och ett halvt år senare finns det nu över 300 LNG-fartyg i drift, skriver Maritime Global Net som citerar den brittiska tidskriften LNG World Shipping. Fram till 2011 kommer ytterligare över 90 LNG-fartyg att levereras.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.