Vänsterpartiet vill öka stödet till sjöfarten

I en motion till riksdagen skriver Lars Ohly med flera vänsterpartister att de vill utöka investeringsanslaget till farlederna med SEK 41 miljoner i stället för regeringens föreslagna sänkning på motsvarande belopp. Vänsterpartiet vänder sig också mot att regeringen inte har gett någon motivering till den föreslagna sänkningen av anslaget till sjöfarten. Vänsterpartiet skriver vidare i motionen att de vill att Södertälje sluss tilldelas investeringsmedel med motiveringen att nya större båtar i Mälaren skulle kunna öka sjöfartens konkurrenskraft gentemot övriga transportslag. Annars finns risk, menar partiet, för att det blir ökade landtransporter, vilket skulle gå tvärtemot intentionerna i det miljöpolitiska transportmålet. Vänsterpartiet vill också utöka anslaget till Gotlandstrafiken med 220 miljoner kronor från år 2008.

Birgitta Rundkrantz

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.