Fotograf: Anders Kämpe/Seko Sjöfolk

Vad tror du om regeringens nya sjöfartsstrategi?

– Jag är en optimist i grunden men tyvärr har förhoppningarna fått sig några törnar.

Som när infrastrukturministern (Catharina Elmsäter-Svärd red. anm.) fick på pälsen av sina kollegor för sjöfartsstödet, det är oroande att hon inte kunde försvara stödet. Ett annat exempel är den uteblivna tonnageskatten. Tiden rinner helt klart iväg för svensk sjöfart och det är viktigt att den nya strategin kan stärka näringen.

Hur försöker ni påverka regeringen?

– Vi började tidigt att trycka på för våra frågor, allt som vi skriver och publicerar skickar vi till näringsdepartementet. Vi har också bjudit in infrastrukturministern för ett enskilt samtal men har hittills inte fått svar.

Du och Seko Sjöfolk är väldigt synliga i svaveldebatten, varför?

– Det är en ödesfråga, det handlar om sjöfartens konkurrensförutsättningar. Om de nya nivåerna införs har Sverige chansen att ligga i framkant inom miljö – om man satsar på sjöfarten med infrastruktur för nya bränslen, stödpengar till scrubberteknik och liknande. Om däremot regeringen väljer att inte göra någonting, då kommer vi att tappa den lilla svenskflaggade sjöfart vi har kvar.

Vilka andra frågor kommer ni att driva under året?

– CSR (Corporate Social Responsibility) växer. Det är ett sätt att gynna seriösa rederier. Under Almedalen kommer vi att lobba hårt för schyssta transporter.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.