Fotograf: Magnus Johansson

Kategori: Hamn/Logistik

Utvecklad järnväg i Piteå

Piteå hamn har invigt en ny elektrifierad järnväg som en del av ett stort EU-projekt.

– Vi har haft ett tufft schema men vi klarade det. Efter 18 månader, en vecka och två dagar är projektet i hamn. Det här är nog ett av Sveriges snabbaste järnvägsprojekt, säger hamnens infrastrukturansvarige Lars Wikström i ett pressmeddelande.

Projektet har gått ut på att förvandla den tio kilometer långa järnvägsbanan mellan Piteå centrum ut till Haraholmens logistikcentrum i Piteå hamn till elektrifierad järnväg.

Inga onödiga lokbyten

– Nu blir det möjligt att köra elektrifierade tåg hela vägen från Göteborg till Piteå utan att behöva växla om till diesellok i Piteå, berättar Elisabeth Sinclar, som var med vid invigningen under torsdagen. Hon är projektledare för ett annat stort järnvägsprojekt – Norrbotniabanan.

Hela projektet – som förutom elektrifiering av järnvägen också gått ut på att utveckla hamnområdet med bättre lagringsytor – har kostat sammanlagt 60 miljoner kronor. 30 av de miljonerna har kommit från EU:s regionala utvecklingsfond. Länsstyrelsen har investerat tio miljoner, Piteå kommun 15 och hamnen själv fem miljoner kronor.

Många gäster på invigningen

Under invigningen fick ett 60-tal gäster hoppa på ett tåg i centrala Piteå och åka med ut till hamnområdet för att där få en demonstration av hur logistiken går till.

– Roligt att så många ville komma till invigningen, både transportköpare, rederier, Trafikverket och tågoperatörer. Piteå Hamns logistikcentrum medför både bättre förutsättningar för verksamheten i hamnen, effektiv godshantering och miljövänligare järnvägstrafik, berättar hamnchefen Ulrika Nilsson efter invigningen.

Utvecklingen fortsätter

Men enligt hamnens ansvariga slutar inte utvecklingen här. Elektrifieringen var etapp ett – nästa etapp i utvecklingen innebär en utbyggnad av kaj- och hamnområdet. Det projektet inleds tidigast under 2015 och beräknas kosta lite mer än 100 miljoner kronor och pågå under cirka två år.