Utredning föreslår skadeståndsansvar vid sjötransport

I tisdags överlämnade HNS-utredningen sitt betänkande Skadeståndsansvar vid sjötransport av farligt gods (SOU 2006:92) till justitieminister Beatrice Ask (m). Utredningen lämnar som förslag att Sverige ska tillträda 1996 års internationella HNS-konvention (Hazardous and Noxious Substances) om ansvar och ersättning för skada vid sjötransporter av farliga och skadliga ämnen. Hittills har åtta länder undertecknat konventionen. Enligt konventionen finns det omkring 6.000 skadliga HNS-ämnen, det rör sig främst om kemikalier av olika slag, olja, kondenserad naturgas (LNG) samt petroleumgas (LPG). Skadeståndsansvaret är tydligt och riktat framförallt mot fartygets ägare. Skadeståndet ska spegla fartygets tonnage.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.