Fotograf: Grimaldi Group/ACL Cargo

Kategori: Politik | Regelverk

Utan tonnageskatt flaggar ACL ut

ACL:s vd Andrew Abbott är glasklar: ”Vi måste få ett beslut om tonnageskatt snarast annars försvinner ytterligare 80 svenska jobb till utlandet”. 

Om Sverige inte inför tonnageskatt inom en tre-fyramånadersperiod, måste ACL (Atlantic Container Line) sätta sina fem nya G4-fartyg under annan flagg än den svenska. Rederiets fem befintliga fartyg, som sysselsätter 80 svenska befäl, matroser och motormän, ska fasas ut i takt med att de nya levereras med ungefär ett fartyg varannan månad, från och med juni 2015. 

En ”no brainer”

ACL:s vd Andrew Abbott är skeptisk till om Sverige kommer att hinna införa tonnageskatten i tid.

– Tiden håller på att rinna ut och jag har en obehaglig känsla av att det inte kommer att gå bra. Det är märkligt, för tonnageskatt är ju en ”no brainer”.

Han vill absolut behålla rederiets svenska besättningar och den koppling till Sverige som svensk flagg innebär. Anledningen är att rederiet har svenska rötter och att svensk sjöfart fortfarande har ett mycket gott rykte om att hålla hög kvalitet.

Svenskar klagar

– Jag vill ha svenska besättningar för att svenska befäl klagar. Det är bra, för då åtgärdas problemen ombord. Besättningar från andra länder har en tendens att inget säga utan fixa problemen själva. De gör det om och om igen tills det exploderar. Och då blir det dyrt. 

Andrew Abbott berömmer också de svenska fackrepresentanterna och säger att de är smarta affärsmän som fattar vad som ska till för att verksamheten ska vara lönsam.

Tuff konkurrens

Tonnageskatten bestämmer dock facket inte över och när de stora containerjättarna slår sig ihop i konsortier, som 2M, G6 och Three Oceans, kan ett litet rederi som ACL inte längre klara de höga kostnader som svensk flagg innebär. Konkurrensen blir alltför tuff.

– Vi måste hela tiden värna det som gör oss unika. Vi har våra kombinerade roro- och containerfartyg, vi går till andra destinationer och vi är tillräckligt små för att kunna ha personliga relationer med våra kunder. Men utan tonnageskatt räcker det inte.

Tomma löften

När regeringen kom med sin handlingsplan för svensk sjöfart förra året började Andrew Abbott hoppas. I handlingsplanen står att tonnageskatt ska utredas. Och den 2 juni i år sa Anders Borg: ”Regeringens ambition är att vi ska få på plats ett system med en tonnageskatt så snart som det är möjligt. Vi bör arbeta så skyndsamt som det går för att skapa förutsättningar för en likvärdig tonnageskatt.”

Men nu är utredningen, som skulle vara klar i november, uppskjuten i två månader. 

– Och jag träffade er finansminister Anders Borg i juni och han verkade inte särskilt angelägen. Handlingsplanen och hans löfte om tonnageskatt verkar ha varit utan innehåll. 

Gör vad som helst

Nu är Andrew Abbott beredd att komma över till Sverige och träffa den nya finansministern Magdalena Andersson och infrastrukturminister Anna Johansson, om det på något vis kan föra frågan framåt.

– Jag talar med vem som helst och gör vad som helst, bara vi får tonnageskatt.

Om det sker klarar ACL de högre kostnaderna. Det är fortfarande dyrare än att flagga ut, men Andrew Abbott anser att flaggan är värd de extra utgifterna.

Svensk stolthet

ACL startades 1967 som ett samriskbolag ägt av Walleniusrederierna, Transatlantic, Svenska Amerikalinjen, Holland-Amerikalinjen och engelska Cunard Line. De var alla aktiva över Nordatlanten och ville utveckla den svenska idén om kombinerade roro- och containerfartyg. Precis den typen av fartyg som kännetecknar ACL idag.

– Ända fram till 2001, då Grimaldi köpte ACL, har vi varit delvis eller helt svenskägda. Det är en tradition att vara stolta över. Svensk sjöfart har alltid haft mycket gott rykte och är en styrka som man inte bara får döda. Men det är vad som håller på att ske.

 

Kommentarer

 • Per Nordström

  Känns som om vissa saker upprepar sig.

 • Daniel

  Nu måste även jag vara negativ, men jag tror personligen inte att regeringsskiftet var särskilt positivt när det kommer till införandet av tonnageskatt…

 • Anonymous

  Politiker, hallå VAKNA upp ur er dvala!

  • David Lindgren

   Jag håller helt och hållet med dig. Jag tycker att alla politiker som finns ska vakna upp ur deras flummeri. Politikerna verkar inte ha bägge fötterna på jorden. De tror att de är i en annan dimension som de inte kan vara i.

 • Pelle

  Lika lite som försvarspolitik har med vilken regering som sitter är det samma med handelssjöfarten. Svenskar fokuserar på skola vård och omsorg men har ingen koll för övrigt.

 • anonym

  det är säkert inget problem för staten att införa tonnageskatt om alla redarna är villiga att betala in sina latenta skatteskulder ,och att systemet börjar från noll,tyvärr har väl redarna inte visat så stort intresse för detta.

 • Anonymous

  Lägg ner Sverige. Lika bra att Putin får ta över, lär ju knappast bli sämre jämfört med förra eller nuvarande regering.

 • Rolf Revman

  Ska vi inte starta en fabrik som tillverkar gymnastikskor också..? Vem fan är intresserad av att jobba svenskflaggat?

  • Kalle Kuling.

   Vem? Kanske vi som fortfarande har jobb under svensk flagg och gärna vill ha det i fortsättningen också?

 • Ann Onym.

  Det enda partiet som kräver ett omedelbart införande av tonnageskatten är Svenskarnas Parti. Enligt deras hemsida i alla fall. Intressant….

 • Anonymous

  låt dom flagga ut ,ingen förlust att bibehålla redare som hotar ,det börjar bli tjatigt,satsa på svenska redare med svenskt flagg och som accepterar de svenska normerna ,vi har nått vägs ände ,det finns en bra sjöfartspolitik med kraftigt sänkta kostander för rederierna ,detta att jämföra sina kostnader med hela världens bananländer är en lapsus och som inte hör hemma i vår del av världen.

  • Trötter Butter

   ”En bra sjöfartspolitik”. Säg det till de som hamnat på landbacken . Ekonomin är global nu och ju fortare folk fattar det desto bättre. Annars kommer vi själva att bli en bananmonarki. Om vi inte är det redan, vill säga.

   • Förnamn och efternamn…

    vad menar du ? att alla svenska företag skall ha stöd och subventioner och att arbetstagare skall jobba för 40 kr /timma och att regeringen skall lösa alla problem som företag står inför i den globala komkurrensen. köpa robotar är också en lösning så slipper vi krav från anställda eller tillverka fotbollar och gummiskor i varmare länder. tänk om ! de är bråttom nu !! det finns lösningar om alla vill !!

  • hk

   Bananländer? Som tex Danmark och Holland då?

 • Ej tappare.

  om nu Mr Andrew vill ha svenskar på fartygen som han så stort vidhåller hur kommer det sig då att på 3 av G3 fartygen är majoriteten filippinare. Skulle det bli tonnageskatt och svensk flagg så blir väl nästa drag att ansöka om 100 % TAP, men då får vi väl hoppas att våra fack förbund står emot.

 • Anonymous

  vi får hoppas att vi kan få en kompromiss från regeringen sida som på sikt leder detta framåt,
  och att våra arbetsgivare ser sej som en del i det svenska samhället,där det är rimligt att alla som verkar och lever i sverige bidrar med sitt strå till stacken ,våra hårt pressade fackförbund kan inte göra så mycket mer ,risk finns nu föra att medlemmarna helt tappar förtrondet för hela branchen.

 • albin

  Så här är det:Den svenska redaren har alltid velat äta kakan och ha den kvar( den latenta skatteskulden)så även om det blir tonnageskatt så lär det inte bli någon större inflaggning

 • Kristoffer

  Tror skatteskuldsfrågan blir en svår nöt att knäcka. Vad jag har förstått så vill staten ha in den till varje pris samtidigt som en del de skyldiga rederierna inte finns kvar.

 • Anonymous

  Ja,så ar det absolut.

 • David

  Kan inte politikerna införa skattefritt för redarna?

  • Albin

   De är redan i stort sett skattebefriade.

 • M.H.

  Hade gärna jobbat på en ACL båt, vore inte så tokigt att åka mellan Europa och Nordamerika och se sig om:) hellre de än nån liten skuta runt Östersjön

 • M.H.

  Har danska maersk sina trippel E och även E klassen danskflaggade? Vad gör dom bättre ?

  • Ingvar Bergman

   Svar till M.H. Ja och hemorten i aktern kan vara Romö, Hellerup eller någon annan dansk kommun och orsaken till detta är att dessa orter då får del av kommunalskatten Maersk betalar. Vad man gör bättre? Allt !

   • Förnamn och efternamn…

    …danska mäklare !!

    • Ingvar Bergman

     Svar:. Den var bra den ! Men säkert är det så och danskarna har ju varit ute på de stora haven med små ’paragrafare’ och det behövs erfarna mäklare med goda kontakter för att hitta laster worldwide till dessa i sammanhanget små fartyg.

   • Anonymous

    Men många andra danska redare har flaggat ut så bra nog är det nog inte i Danmark heller!

   • Anonymous

    Aha det verkar ju rimligt att kommunen kan få en liten slant för det. Hade liten koll på den biten tackar

 • Anonymous

  Snart kommer hela Svenska sjöfarten att försvinna. Det är skandal att man inte inser var den innebär för landet.

 • Andreas Åsenholm

  utredning pågår! …
  och när den är avslutad finns ingen svensk handelsflotta kvar!

 • Anonymous

  Hmmmm, lätt hyckleri skulle jag säga! Grimaldi var glasklara med att nybyggena inte skulle byggas till svensk standard redan då de beställdes 2012……..så de har aldrig haft ambitionen att registrera in dem till Sverige ändå.

  • Nyfiken

   Vad utmärker svensk standard då vid fartygsbyggen? Gäller det boendet för besättningen eller annat i övrigt

 • Sjøman

  Viktigare och satsa på mångkultur & Bert Karlsson æn kvalitets sjøfart!

 • Chiefen

  För ni som inte vet! Tap anställd personal betalar medlems avgift till facket dvs Seko Sjöfolk. Det var ett krav från Seko Sjöfolk. Varför detta? Seko sjöfolk försökt undvika sin egen utrotning! Men den kommer nu endå BARA något decenium senare. Undrar vilket medlems antal Seko Sjöfolk har nu? med Tap och minus Tap… tja NU har vi vid regerings makten roder Socialdemokratiska arbetar partiet. Och arbetar/ arbete vet sjöfolk om någon yrkeskategori vad ordets rätta betydels innebär.
  dvs 24-7 och alla dagar grå. Kom ihåg ni redare att framför allt så är TAP anställda billiga. Undrar om det var det enda dom är?

  • Kenny Reinhold

   och så var vi där igen, anonyma som har hur mycket åsikter som helst men vågar inte stå för dem offentligt, ynkligt, och det gäller de flesta gnällspikarna på Sjöfartstidningens debattflöde, en heder åt ni som kör med öppna kort och inte under falsk flagg… rörande TAP så var vi vid det tillfället detta infördes tveksamma att få TAP att bli medlemmar och tillika köra medlemsvärvning med dem för att berätta för en visstidare att bli medlem i svensk fackförening, samma problem som uppenbarar sig för visstidare över huvud taget oavsett var de finns på arbetsmarknaden, så därför valde vi att dessa skulle vara anslutna till oss av det skälet, tillika skälet att vi skulle kunna företräda dem om det visade sig vara så att de hamnat i en tvist med den svenska arbetsgivaren, så det var inte av ekonomiska skäl, i så fall hade vi varit korkade affärsmän då avgiften på en svensk befattning är i runda svängar 800 kr, en TAP 300 kr, ingen god affär ekonomiskt isolerat sett, sen är inte TAP heller en bra lösning, men det finns inget bättre alternativ mig veterligen… sen så finns det ca 300 TAP idag för upplysning för er som undrar och stadigt minskande och vi har ca 6000 medlemmar, vi har förlorat ca 1000 medlemmar sedan massutflaggningen började strax efter finanskrisen 2008/2009. Din fråga du ställer sist är lite konstig, klart att de är billiga men det som redaren ”tjänar” på en TAP befattning är att det finns en på den befattningen, på en tillsvidareanställd befattning är det två, där är ”vinsten” för redaren och till sist vill jag än en gång poängtera att jag helst av allt skulle vilja se enbart tillsvidareanställda och svenska sjömän i svenska fartyg, men vi skall också vara medvetna om att en svensk befattning ”kostar” ca 45.000 kr, en TAP befattning kostar ca 15.000 kr, men jag vet att det finns många andra fördelar med det svenska systemet, annars skulle vi varit ett minne blott som svenskt manskap då NIS och DIS kom 1987 och 1988, men vi hade faktiskt ett hyfsat bra system fram till 2008 innan finanskrisen med drygt 270 fartyg och en fungerande lösning, och med lite optimism så kan det bli bättre om ett par politiska saker och beslut faller på plats inom kort… med lite örat mot marken så kommer det goda signaler från Tonnagebeskattningsutredningen att man kan ha hittat ett upplägg som alla parter kan leva med, men vi får väl se vad som händer under 2105!

 • Chiefen

  Svensk standard: vid fartygsbyggen som skall bära svensk flagg gäller allt från arbets miljö till minimibemaning, sjösäkerhet krav och ren byggnads teknisk standard som t.ex minimi mått på rekverken, lejdares steg avstånd ljudisolering. Ta exemplet en svensk villa och byggd i Mongoliet liknade klimat eller ännu kallare på vintern ” därför drog jag inte in Afrika” så fattar du kanske ”Nyfiken”. Jo minimi kvmeter för hytter också vidare..

  • Anonymous

   Bra Att höga krav ställs vid nybyggen med krav på hyttstorlekar och ljudisolering osv för manskapet, men risken är väl ändå att med höga krav på ditt och datt att det är smidigare att ta en utländsk besättning för jobbet blir gjort hur eller hur utan gnäll

 • Anonymous

  Ja om vi ska undgå gnälliga redare så är nog ända utvägen att avyttra sjöfarten! Gnällighet är väl en gen som alla redare besitter!

 • annonym

  15000/360 tim per mån = 41 kr i tmmen!!! kanske mindre ??i verkligeten ??
  det hänger inga avtal i mässen,och inga löneuppgifter finns ombord ,svårt att kontrollera.
  tror inte ens skepparn vet vad det hela handlar om .
  öppenhet ??? svårt läge för svenska sjömannen. anonym ? Ja

 • stickan/båsen

  vi får väl se vad ACL säger om det inte blir någon tonnageskatt, då gäller det väl att förbundet ligger i startgroparna med ett erbjudande om 75 % TAP till att börja med om dom inte redan har gjort det, för att rädda den Svenska flaggan och en del av den Svenska besättningen. Annars så förlorar vi väl allt är jag rädd för.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.