Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Säkerhet

USA och Thailand nya på vita listan

Paris MoU utökar sin vita lista över de bästa flaggstaterna med två länder från och med 2013. USA och Thailand har tagit klivet upp från den grå listan.

78 flaggstater finns med på Paris MoU:s Vita, grå och svarta lista. 45 har under 2012 visat sådan kvalitet att de kvalar in på den vita listan, 19 når bara den grå delen av listan och 14 återfinns på den svarta delen.

Bäst placerad är Frankrike före Tyskland, Hong Kong, Sverige och Grekland. Syrien tar i år steget upp från den svarta listan till den grå listan. Längst ner i botten på den svarta listan återfinns Bolivia, Tanzania, Togo, Sierra Leone, Honduras och Moldavien.

Rankade organisationer

Paris MoU listar även så kallade recognized organizations, i praktiken klassningssällskap, och här nämner organisationen American Bureau of Shipping (ABS), Det Norske Veritas (DNV) och Lloyd’s Register UK (LR) som de bästa och som de sämsta nämns grekiska Phoenix Register of Shipping, cypriotiska INCLAMAR och albanska Register of Shipping 

27 medlemmar

Beslutet om 2013 års lista, som träder i kraft den 1 juli, togs på Paris MoU:s 46 möte. Organisationen Paris.

Memorandum of Understanding on Port State Control (Paris MOU) grundades 1982 av 14 stater som kom över ens om att samordna sina hamnstatskontroller. Idag har organisationen 27 medlemsstater och deras lista ligger till grund för vilka fartyg som inspekteras i medlemstaternas hamnar. Fartyg flaggade i flaggstater och klassade av klassningssällskap med dåliga placeringar ska inspekteras oftare.

 

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.