USA lyfter bort kritiserat borrningsbeslut

Den amerikanska inrikesministern Ken Salazar tar nu bort hindren för olje- och gasborrning till havs. I efterdyningarna av oljekatastrofen i Mexikanska golfen beslöt Obama-administrationen att begränsa möjligheterna till offshoreborrning under sex månader. Beslutet utlöste frän kritik från politiker, företag och allmänhet.Inrikesministern tog beslutet efter att ha läst igenom en rapport från amerikanska Bureau of Ocean Energy Management, Regulation, and Enforcement, där förbättringar inom säkerhetsarbetet beskrivs, bland annat när det gäller blowout containment (insamling av olja som läcker ut). Det är nu fritt fram att borra på djupt vatten för företag som uppfyller alla säkerhetskrav, bland annat åtgärder för att undvika en liknande olycka som i Mexikanska golfen.– Mycket återstår i vår reformagenda. Men vid den här tidpunkten tror vi att de nyligen stärkta säkerhetskraven som vi har implementerat, tillsammans med förbättrade resurser för sanering och blowout containment, reducerar riskerna till en punkt där operatörerna som spelar efter reglerna får tillåtelse att fortsätta att borra. Olje- och gasindustrin opererar nu under striktare regler, ökad övervakning och i en regelmiljö som fortsätter att vara dynamisk, säger Ken Salazar i en kommentar.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.