Fotograf: Helsingborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Container | Miljö

Upphandlar autonoma transporter

Helsingborgs hamn använder sig av en ny typ av upphandlingsform för att hitta lösningar för autonoma transporter i hamnen.

Innovationspartnerskap är en form av upphandling som upphandlande myndigheter eller andra enheter får ingå med privata företag om de har behov av en innovativ vara eller tjänst som inte redan finns tillgänglig på marknaden. Helt enkelt för att lösningen inte är utvecklad eller kanske inte ens uppfunnen. Hittills har två innovationspartnerskap annonserats i Sverige sedan införandet och Helsingborgs Hamn har nu gjort det tredje, skriver hamnen i ett pressmeddelande.

Utveckla något som inte finns

Helsingborgs hamn vill vara Nordens mest moderna och bjuder nu in aktörer för att handla upp autonoma transporter med dem. Förhoppningsvis leder det till nya innovationsrika lösningar för framtidens transporter, skriver hamnen. Processen inleddes med en ansökningsinbjudan.

– Lite förenklat kan man säga att den inledande ansökningsinbjudan innehöll information om att hamnen i Helsingborg vill utveckla något som inte finns, i detta fallet autonoma transporter och en förfrågan om vem eller vilka som vill vara med och ta fram dessa. Mest som en första intresseanmälan, berättar Mats Fernebrand som är arbetar med upphandling i Helsingborgs Hamn.

Containrar och fossilfritt

En anledning till valet av upphandlingsform är att hamnen i detta läge inte specificerar exakt vilken typ av transporter som eftersöks, men två krav är att det ska vara någon form av transport för containrar och att driften ska vara fossilfri.

Hamnen meddelar att innovationspartnerskapet ska följa forsknings- och innovationsprocessen – ett förfarande som ger möjlighet att lösa saker tillsammans, avsluta om det inte går som planerat och skapa en öppenhet som alla deltagare tjänar på. Förhoppningsvis tecknas ett avtal med antingen en eller flera leverantörer. Under förutsättning att slutprodukten motsvarar förväntningarna och de maximala kostnader som parterna har kommit överens om sker slutligen en investering från en eller flera av leverantörerna.

Pilot under 2021

– Upphandlingsformen öppnar upp för helt nya typer av tillvägagångssätt. Att tänka nytt, använda framtidens teknik och främja innovation för att skapa en modern och hållbar hamn. Förhoppningsvis kommer vi att teckna kontrakt senast i september och ha ett pilotprojekt igång under Q3 2021, gärna tidigare. Men saker måste samtidigt få ta sin tid och ska inte stressas fram. Det är minst sagt en spännande resa vi har påbörjat, säger Mats Fernebrand.