2014 bra år för Helsingborgs hamn.

Fotograf: Helsingborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi

Uppåt för Helsingborgs hamn

Under 2014 ökade Helsingborgs Hamn sitt resultat jämfört med 2013. 

Resultatet för 2014 förväntas uppgå till 37 miljoner kronor, vilket ska jämföras med 11 miljoner kronor 2013.

Orsaken till den goda tillväxten uppger Helsingborgs hamn är större containervolymer och en ökning av lastfordon på färjetrafiken.

Sju procent upp

Containerhanteringen ökade med 7 procent. Trafiken med lastfordon på färjorna ökade med 4 procent. Sammantaget innebär utvecklingen att 2014 blev det resultatmässigt starkaste verksamhetsåret på flera år för Helsingborgs Hamn.

Bakom resultatet ligger ett antal nya kundsamarbeten och ökade volymer hos befintliga kunder. Däribland Hapag-Lloyds beslut att starta direktanlöp via Helsingborg och Maersks tillägg av Finland och Ryssland på slingan via Helsingborg. Dessutom har avfallsbränsle från England bidragit till ökande containervolymer.

Tar andelar

Niels Vallö, VD Helsingborgs Hamn, säger i ett pressmeddelande att hamnen tagit marknadsandelar inom containertrafik.

– Det är också glädjande att fordonstrafiken på HH-leden utvecklats bra under året. Dessutom är vi glada över att ha genomfört viktiga investeringar och förbättrat den interna logistiken.