Undersökning indikerar ljus i tunneln

Den senaste Shipping Confidence Surveyn från revisions- och konsultfirman Moore Stephens visar att tilliten i shippingmarknaderna fortsätter erodera, rapporterar Maritime Global Net. Det finns dock indikationer på att allt fler börjar se förutsättningar för bättre tider. Jämfört med undersökningen i februari förra året har tilliten sjunkit med 20 procent från 6,8 till 5,4 på en tiogradig skala i mars i år. De senaste fyra månaderna har dock nedgången varit begränsad till 0,2.Enligt Moore Stephens har ett antal av respondenterna dock uppgett att man tror på en förbättring inom tolv månader och att man också förväntade sig en ökad fyndjakt när kapitalstarka aktörer letar efter kvalitetstonnage och företag för uppköp till bra priser.