Montage. Arkivbild från branden på Grimaldis Grande America 2019. Anna Olofsson är brandingenjör på Rise.

Fotograf: Marine Nationale/Rise

Kategori: Säkerhet | Arbetsmiljö

Undersöker kraven på brandbekämpning

Elbilar och nya bränslen ändrar förutsättningarna för brandskydd på roro-fartyg. Ett forskningsprojekt på Rise undersöker gällande krav på utformningen av brandskyddsutrustning för ombordanställda.

Nya bränslen som vätgas och metan eller batterier i elbilar innebär nya risker vid en eventuell brand ombord på roro-fartyg. Forskningsprojektet Safe and Suitable Firefighting på Rise undersöker kraven på personlig skyddsutrustning för brandbekämpning, med extra fokus på larmstället.

– Vi är lite mer inriktade på larmstället – byxor och jacka eller overall, även om handskar, stövlar och hjälm ingår i Solas-kraven tillsammans med lampa och yxa, säger Anna Olofsson, brandingenjör på Rise, till Sjöfartstidningen.

Fordonsflottan förändras

Hon berättar att det har kommit signaler från rederier i tidigare forskningsprojekt samt via Transportstyrelsen och föreningen Svensk Sjöfart om en viss oro kring hur de ska kunna säkerställa skyddet för besättningen när fordonsflottan som kommer ombord på roro-fartyg förändras och genererar andra risker än tidigare.

I projektet ingår litteraturstudier, intervjuer med ombordanställda och leverantörer av utrustning samt datorsimuleringar och riskanalys. I simuleringarna undersöks bland annat hur gaser från en brand sprider sig i ett roro-lastutrymme och koncentration av gaserna.

Glapp i kraven

Under hösten ska forskarna i projektet sammanställa gällande krav och standarder för utrustningen och jämföra med resultaten av insamlade data för att komma fram till vilka kravnivåer som är relevanta för skyddsutrustningen.

– Vi har hittills sett att det finns ett glapp i kraven, mellan det man provar ställen för gentemot vad de skulle kunna utsättas för, säger Anna Olofsson.

Forskningsprojektet förväntas resultera i uppdaterade rekommendationer för brandskyddsutrustning till sjöss, ökad trygghet för rederier och bättre arbetsmiljö för personal på fartyg. Projektet finansieras av Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Afa Försäkring och huvuddelen av projektet ska vara klar i december 2021.