BIld av vraket Sandön från Kustbevakningens undersökning av vraken Sandön och Hoheneichen i somras. Undersökningen gjordes på uppdrag av HaV.

Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Miljö | Haveri

Två vrak i turen att saneras

Havs- och vattenmyndigheten, HaV, planerar att inleda tömningen av olja från vraken Hoheneichen och Sandön under november.

I vintras genomförde HaV den första tömningen av olja från miljöfarliga vrak i svenska vatten. Nu är det klart att följande vrak som ska saneras är lastfartygen Hoheneichen och Sandön.

– Vi kommer att sanera två vrak, Hoheneichen och Sandön, som ligger cirka 12 till 22 kilometer från Skånes kust. Ett okontrollerat utsläpp av olja från dessa vrak skulle hamna i närheten av Kåseberga och Ale stenar, för att sedan röra sig mot Ystad, säger Fredrik Lindgren, utredare vid enheten för havsmiljöförvaltning på HaV, i ett pressmeddelande.

17.000 vrak

Enligt HaV finns det cirka 17.000 fartygsvrak längs Sveriges kuster, av vilka 300 har klassats som miljöfarliga av Sjöfartsverket i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, Kustbevakningen, Statens Maritima Museer och Chalmers. Ett 30-tal utgör en akut miljöfara då de innehåller stora mängder olja.

– Om stora mängder olja läcker ut under en kort tid orsakar det stora skador både i den marina miljön och på land. Men även ett mindre oljeutsläpp, som drabbar miljömässigt känsliga områden, till exempel Natura 2000, medföra stor påverkan, säger Fredrik Lindgren.

250 miljoner

Regeringen beslutade i fjol att satsa totalt 250 miljoner kronor fördelat på tio år för att minska miljörisker från vrak längs Sveriges kust. Enligt regeringen kan i så fall mellan ett och tre miljöfarliga vrak saneras per år. HaV har fått uppdraget att ansvara för den satsningen och riskbedömningen görs med hjälp av riskvärderingsverktyget, VRAKA, som har tagits fram av Chalmers.

– Planen är att inleda tömningen av olja under november månad, säger Fredrik Lindgren.

HaV har sedan i september ramavtal med sju företag med förmåga och erfarenhet att arbeta med miljöfarliga vrak. Efter en förnyad konkurrensutsättning gick arbetet till företaget Marine Works AB.