Fotograf: Trafikverket

Kategori: Miljö | Container | Politik

Två projekt får ekobonus

Under några dagar kring senaste månadsskiftet kunde redare ansöka om ekobonus. Nu har Trafikverket beviljat stöd till två projekt.

Två projekt får ekobonus för att de bidrar till att gods som i dag går på väg kan flyttas över till sjöfart, meddelar Trafikverket. I skrivelsen kallar verket självt ansökningstiden ”mycket kort”, men fem redare lyckades i alla fall få in ansökningar i tid.

Regeringen avsatte i budgeten som klubbades i december 2017 50 miljoner per år under åren 2018, 2019 och 2020 till ekobonus. Stödet ska stimulera till nya sjötransportupplägg som avlastar vägarna och minskar utsläppen.

16 miljoner beviljade

Nu står det klart att CMA-CGM, genom sitt bolag MacAndrews Scandinavia AB, beviljas 7.905.802 kronor för en ny containerlinje på svenska västkusten. Det nya linjeupplägget ska hantera gods som i dag transporteras på väg från svenska västkusten till Helsingfors. Godset ska i stället gå sjövägen till Århus, där det lastas om till fartyg som trafikerar Helsingfors.

Det andra rederiet som beviljas stöd är Ivar Lundh Sjöprojekt AB, som får 8.027.400 kronor för en ny linje för transport av jord och betongelement. Ivar Lundh planerar att skeppa lätt förorenade jordmassor från byggen i Stockholmsområdet till en bearbetningsanläggning i Norrsundet utanför Gävle. Samma linje ska gå ner till Polen och hämta upp betongelement som skeppas till byggen i Stockholm. Enligt ansökan transporteras elementen i dag på lastbil från Karlskrona till Stockholmsområdet. Alternativet för jordtransporterna är att de går på väg från Stockholm till Norrsundet.

Nästa ansökningsomgång

Trafikverket skriver att de ansökningar som nu inte har beviljats stöd har bland annat inte kunnat visa att projekten flyttar gods från väg till sjöfart. Den 7 januari 2019 öppnar en ny ansökningsomgång. Ansökningarna ska ha kommit in till Trafikverket senast den 28 februari 2019 för att kunna hanteras.