Den grundstötta ropaxfärjan Marco Polo under onsdagen.

Fotograf: Kustbevakningen

Kategori: Haveri

Två personer har delgivits misstanke om brott

Under onsdagen delgavs två personer ur Marco Polos besättning misstanke om brott. Det rör sig om vårdslöshet i sjötrafik kopplat till grundstötningen utanför Karlshamn i söndags.

Kustbevakningens brottsutredning har visat att det på sannolika skäl finns misstanke om brott, riktat mot två personer i besättningen som i samband med de två grundstötningarna har agerat vårdslöst, antingen genom hur de agerat eller inte agerat, skriver Kustbevakningen på sin hemsida. Myndigheten har nu en bild av händelseförloppet men kan med hänsyn till den fortsatta brottsutredningen inte redogöra mer ingående för detta i dagsläget. 

Fartyget står fortsatt på grund och två bogserbåtar finns på plats på uppdrag av rederiet för att stabilisera och säkra fartyget om behov skulle uppstå. Arbetet fortsätter med bärgningsplanen, som kräver beslut av Transportstyrelsen och Kustbevakningen för att kunna sättas i verket.

Ministrar besökte Blekinge

Under torsdagen hölls en presskonferens där två ministrar från regeringen deltog. Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, påpekade att det är glädjande att se att alla aktörer krokar arm för att hantera händelsen och att samarbetet fungerar så bra i denna svåra situation.

– Det är en mycket tråkig syn som möter oss med stora mängder olja som spolats upp på stränderna och en väderlek som försvårar arbetet, sa Carl-Oskar Bohlin under pressträffen.

Tragiskt att se

Även miljö- och klimatminister Romina Pourmokhtari var på plats.

– Det är djupt tragiskt att se vad som hänt och vilka effekter det får inte minst i den här känsliga miljön, sa Romina Pourmokhtari och påpekade att det återstår att se vilka konsekvenser utsläppet får framöver. 

På en direkt fråga till ministrarna om man planerar att skjuta till resurser för saneringsarbetet, blev svaret nej.

– Som vi har fått situationen beskriven är det inte resursfrågan som är problemet i dagsläget, sa Carl-Oskar Bohlin.

Bärgningsavtal har tecknats

Rederiet som opererar Marco Polo, TT-Line, skriver på sin hemsida på torsdagen att de för närvarande fokuserar på att förhindra vidare skador på miljön och kusten. Man har skrivit bärgningsavtal med det nederländska företaget Smit i syfte att så snabbt som möjligt få rätt resurser och expertis på plats. Rederiet står också i nära kontakt med försäkringsbolag samt internationella experter på oljeutsläpp som uppges ha anlänt till platsen.

Två bogserbåtar på plats

För att förhindra ytterligare utsläpp prioriteras att stabilisera fartyget. Bogserbåtarna Svitzer Thor och Max har anlitats och står enligt rederiet redo i fartygets omedelbara närhet för att hjälpa till vid behov.

”När stabiliseringen är färdig och vädret har förbättrats, ska två särskilda fartyg som är specialiserade på denna typ av uppgifter pumpa ut och ta hand om all återstående bunkerolja”, skriver rederiet på hemsidan. Fartygen är på väg och förväntas kunna påbörja arbetet till helgen.