Pendelbåten Ballerina på linje 80, Sjövägen.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Två nya pendelbåtslinjer i Stockholm

Stockholm fortsätter att satsa på sjöburen kollektivtrafik och testar två nya linjer till Vaxholm och Värmdö.

Region Stockholm har lagt fram förslag till två nya pendelbåtslinjer i Stockholmsregionen. Beslutet om att inleda försökstrafik på två nya pendelbåtslinjer fattades redan i samband med budget för 2019.

Den ena linjen beräknas starta hösten 2020 och kommer att gå från Rindö i Vaxholm via Ramsö, Tynningö, Vaxön, Lidingö och Nacka till Stockholm. Den andra går från Ålstäket i Värmdö via Nacka till Stockholm och där beräknas trafiken komma igång våren 2022.

SL-flagg

Linjen Rindö–Stockholm trafikeras redan i dag, men det nya blir att linjen kommer att gå under SL-flagg med SL taxa som de pendelbåtar som går exempelvis till Ekerö och den så kallade Sjövägen. Turtätheten kommer att öka då linjen får en större budget och blir mer pendlingsanpassad såsom resten av SL-trafiken. 

Dubblar trafiken

– Detta är en historisk pendelbåtssatsning när vi nu introducerar två nya försökslinjer och med det nästan dubblar pendelbåtstrafiken i Stockholmsregionen. Pendelbåtar kortar restider, minskar trängseln och bilberoendet och gör Stockholmsregionen mer attraktiv och levande, säger Gustav Hemming (C), skärgårdsregionråd och ansvarig för sjötrafiken i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Minskar restider

Gustav Hemming anser att pendelbåtar är perfekta för att knyta ihop regionen och minska restiderna, inte minst om resenärerna ska ta sig mellan Nacka och Vaxholm. Med de nya linjerna behöver de inte åka via Stockholm city.

– Samtidigt vet vi att pendelbåtar lockar resenärer att ställa bilen hemma vilket innebär mindre klimatpåverkan, mindre trängsel på bussar och vägar samtidigt som man får en trevlig start på dagen, säger han.

Två år

Trafik på de nya pendelbåtslinjerna kommer pågå på försök under två års tid med möjlighet till förlängning på ett år till att börja med.

Den första linjen beräknas kosta 30 miljoner kronor per år och den andra 40 miljoner per år.

Resenärsnöjdheten på de befintliga pendelbåtslinjerna är konstant hög – under augusti 2019 låg den på 96 procent, uppger Centerpartiet i Stockholm.