Två nya fartyg kapade

Ett brittiskägt bulkfartyg kapades tidigt under morgonen i Adenviken. Enligt Lloyd's List heter fartyget Malaspina Castle, 21.173 dwt. Få uppgifter har framkommit hittills, men besättningen tros vara oskadd.Ett tyskt containerfartyg, 1.550 TEU, kapades i helgen 740 km utanför den somaliska staden Kismayo. Attacken utfördes av sex pirater i en liten snabbgående båt. Det icke namngivna containerfartyget har en besättning på 24 personer.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.