Två kapade fartyg har siktats utanför Somalia

Den bulgarisk-flaggade kemtankern Panega som kapades i Adenviken cirka 100 sjömil öster om Aden, Jemen, den elfte maj har nu ankrat i närheten av Garacad, Somalia. Fartyget har en dödvikt på 5.848 ton. Besättningen består av 15 man, alla uppges vara bulgariska medborgare. Enligt Sea-web var fartyget, som byggdes 1986, på väg till Indien för upphuggning. Ett annat kapat fartyg, den Liberia-flaggade bulkern Eleni P, har också ankrats i närheten. Fartyget kapades 250 sjömil utanför den omanska kusten den tolfte maj. Fartyget med en dödvikt på 72.119 ton har en besättning på 26 personer, varav 23 filippinare, två rumäner och en indier. EU Navfor följer händelseförloppen för båda fartygen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.