Fotograf: Klara Magnusson

Kategori: Arbetsmarknad | Politik

Tusentals varslade inom sjöfarten

De senaste nio åren har nästan 3.000 personer varslats om uppsägning inom den svenska sjöfarten – och många har förlorat sina jobb.

Enligt Arbetsförmedlingen Sjöfart har 2.985 personer varslats om uppsägning åren 2005–2013, en siffra som belyser de kärva år många svenska rederier har upplevt med fallande rater och lönsamhet.

Det är tydligt att varslen ökat i antal sedan Lehman-kraschen 2008. År 2005 varslades 51 personer om uppsägning medan 521 och 844 arbetstagare varslades 2010 respektive 2012. I fjol varslades 260 personer.

Färre ombordanställda

Det är inte helt enkelt att få en exakt siffra på hur många människor som de facto förlorat sina jobb i samband med de många varsel om uppsägningar som lagts under de senaste åren, då varsel kan dras tillbaka eller modifieras. 

– Vi har inte den statistiken och jag är osäker på om den ens går att få fram. Däremot vet vi att manskapet och då matroser har det absolut tuffast på arbetsmarknaden, där har många förlorat jobbet, säger Carina Jonsson vid Arbetsförmedlingen Sjöfart, till Sjöfartstidningen.

En bild som bekräftas av Kenny Reinhold, ordförande för Seko Sjöfolk.

– Sedan 2009 då finanskrisen slog igenom på allvar har vi förlorat 1.000 medlemmar, och de allra flesta av dem har vi tappat för att de har tvingats att gå från sina arbeten. Sen tillkommer personer som inte är fackligt anslutna, vi brukar räkna på en 20 procent på fartygen. Om man har med det i beräkningen så är det säkert 100-200 till som blivit uppsagda, säger Kenny Reinhold och fortsätter:

– Åren från 2001 till och med 2008 var det nästan ingen som förlorade sitt jobb, men 2009 kom de stora varslen. Det hela startade med tankfartygen som började flagga ut. Vid många varsel har vi kunnat komma överens med arbetsgivaren och hittat lösningar för de anställda och tryggat jobben, men det har inte gått alltid. Och det blir tuffare och tuffare då rederierna har tömt sina kassakistor. Tidigare pratade ingen om att få ner rese- och matkostnaderna eller spara på toarullarna men så är det idag. Det är ett helt annat förhandlingsklimat i dag då man hela tiden trycker på för att få ner kostnaderna.

Upp och ner

Tar man en titt på utvecklingen när det gäller antalet ombordanställda ger den inte heller hela bilden. Till exempel uppgick antalet ombordanställda den 2012 till 9.927 personer, en minskning med tre procent eller 295 personer från föregående år. År 2007 var motsvarande siffra 11.760 personer och 2003 fanns 12.527 ombordanställda på svenska handelsfartyg. Men mellan de här åren har mängden ombordanställda gått upp och ner.

Dock är det tydligt att antalet personer inom kategorin däckspersonal (matroser) krymper stadigt. År 2007 fanns 2.652 ombordanställda inom däckspersonal, motsvarande siffra 2012 var 1.839.

Notera att statistiken för ombordanställda omfattar både svenska och utländska medborgare (till exempel de på TAP-avtal), medan Arbetsförmedlingens varselstatistik gäller svenska medborgare och även viss landpersonal.

TT-Line verkställde varslet

Statistiken över antalet ombordanställda inkluderar dessutom också naturliga avgångar, återanställningar och nyanställningar. Men att många personer har blivit uppsagda råder det inga tvivel om.

– Jag kan bekräfta att vi har verkställt varslet från i september om att säga upp runt 70 ombordanställda i den svenska verksamheten. Vi tvingas till detta sedan moderbolaget i Tyskland har sagt upp bemanningsavtalet för Nils Dacke, sa Eva Jönsson, pressansvarig på TT-Line AB, till Sjöfartstidningen i slutet av november.

Skälet till att TT-Line AB tappade bemanningsavtalet för Nils Dacke var bristande lönsamhet på linjen Trelleborg-Travemünde och att moderbolaget helt enkelt ville få ner kostnaderna.

Seko Sjöfolk har ogiltigförklarat uppsägningarna och enligt Kenny Reinhold kan frågan komma att hamna i Arbetsdomstolen.

– Frågan lever fortfarande och vi har nyligen träffat de tyska och polska fackförbunden. Vi menar att det inte finns saklig grund för uppsägningarna.

 

Fakta: Antalet varsel (personer) åren 2005–2013

2005: 51
2006: 165
2007: 23
2008: 259
2009: 486
2010: 521
2011: 376
2012: 844
2013: 260

Kommentarer

 • Anonymous

  Varför fortsätter man att lura in svenska ungdomar på sjömans och sjöbefälsutbildningarna? Börjar bli dags att inse att det är slut med svensk bemannad sjöfart oavsett allt politiskt pladder. Redarna kommer bara att vilja ha billig utländsk arbetskraft även om de får tonnageskatt mm.

 • muggebigge

  Snart flaggar väl även fritidsbåtarna ut

  • Anonymous

   Sker redan i många länder. England t.ex. har tappat många av sina fritidsbåtar till andra länder. Varför? För England har båtskatt…

 • Anonymous

  Tycker man ska sluta utbilda matroser för det finns inga sjö jobb till oss !!! Lägg ner sjömanskolorna!!

 • Anonymous

  Giriga redare och en handlingsförlamad svensk regering är ingen bra kombination.

  • Anonymous

   Håller med! Det är inte bara politikernas fel…

 • Anonymous

  högre löner än omvärlden får företagen att flytta så gäller även sjön. högre skatter får oxå det företagen att flytta. sedan kan vi inte sänka lönerna eftersom vi är vana vid denna nivå. sänka skatterna går inte heller eftersom nuvarande välfärd skall betalas. så i slutändan blir vi ett folk som inte har jobb och skall leva av välfärden. precis som grekerna. se hur bra det går där…

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.