Galaxy har under hela året upprätthållit trafik oförändrat på linjen Stockholm–Åland–Åbo. I bakgrunden den i olika repriser upplagda Silja Serenade.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Färjetrafik

Tungt år för Tallink

Tallink hör till de färjerederier som förlorat merparten av sin passagerartrafik på grund av pandemin, något som även återspeglas i det ekonomiska resultatet.

Tallinks oreviderade koncernintäkter uppgick till 442,9 miljoner euro 2020, vilket är en nedgång med 53 procent jämfört med föregående år (949,1 miljoner euro). Resultatet före räntor, avskrivningar och skatter (EBITDA) uppgick till 8,0 miljoner euro (171,1 miljoner). Detta resulterade i en nettoförlust på 108,3 miljoner euro, jämfört med en nettovinst på 49,7 miljoner euro 2019.

Tallink rapporterar också att koncernen under 2020 erhållit netto totalt 36,6 miljoner euro i direkta ekonomiska genom olika statliga stödåtgärder på alla hemmamarknader.

Stort tapp

Tallink uppger att antalet passagerare minskade med 62 procent under 2020, medan antalet transporterade lastenheter minskade med endast 5,2 procent. Under fjärde kvartalet minskade antalet passagerare med 80 procent.

På grund av olika reserestriktioner har flera av rederiets normala linjer med dagliga avgångar stängts av sedan mars 2020: Tallinn–Stockholm, Helsingfors–Mariehamn–Stockholm och Riga–Stockholm. Bolagets hotell och restauranger stängdes under kortare eller längre perioder under 2020.

För att öka verksamheten öppnades tillfälliga rutter under sommaren 2020 och ett antal specialkryssningar genomfördes i områden där det var möjligt. Denna typ av verksamhet begränsades under hösten när reserestriktionerna åter gradvis skärptes i hela regionen.

Reducerad personal

Krisen har haft den största effekten på företagets anställda, uppger Tallink. På grund av minskad verksamhet och behov av att anpassa intäkter och kostnader tvingades Tallink att genomföra ett antal processer kopplade till personalen under hela året, inklusive uppsägningar, tillfälliga förkortade arbetstider och lönejusteringar. Som ett resultat av de olika åtgärderna har antalet anställda i koncernen under året minskat från 7.240 i slutet av 2019 till 4.237 i slutet av 2020. Cirka 400 anställda är för närvarande föräldralediga.

”Betydande insats”

– En betydande insats har gjorts av varje enskild anställd i Tallink Grupp under de senaste 12 månaderna för att sänka kostnader, hitta alternativa intäktsströmmar och säkra likviditet för att säkerställa att vi förblir starka nog att starta om våra kärnaktiviteter så snart coronapandemin förbättras. Vi har betalat ett högt pris under det här året och förlorat mer än en tredjedel av vår dedikerade och lojala arbetskraft. Vi fortsätter att hoppas på att vi någon dag kan välkomna åtminstone några av dem tillbaka till verksamheten, kommenterar Tallink Grupps vd Paavo Nõgene resultatet i ett pressmeddelande.

Mer kostnadseffektivt

Paavo Nõgene berömmer också att personalens insats i att utveckla och skala upp de affärsområden som Tallink har kunnat ta fram det senaste året, såsom e-handel, och genom att snabbt tänka nytt och lansera tillfälliga rutter och specialkryssningar.

– Vi har åtminstone lyckats upprätthålla ett företag som går att återstarta. Krisen har gjort det möjligt för Tallink Silja att bli ett mer kostnadseffektivt bolag, vilket förhoppningsvis hjälper oss att återhämta oss snabbare, säger han och tillägger:

– Medan vi väntar på att coronastormen ska passera och gränserna öppnas igen för resor fortsätter vi att utveckla affärsområden som vi anser kommer att ge oss en strategisk fördel framöver.