Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi

Tufft kvartal för Tallink

Tallink Grupp redovisar en nettoförlust på 25,3 miljoner euro för det första kvartalet. En orsak är de många dockningarna. 

Resultatet ska ställas mot förra årets första kvartal då rederiet hade en nettoförlust på 19,6 miljoner euro. Intäkterna det första kvartalet uppgick till 178,9 miljoner euro, vilket är en minskning med 2,9 procent jämfört med fjolåret. 

Många uppgraderingar

Ändå ökade fraktvolymerna de första tre månaderna med totalt 2,7 procent och fraktintäkterna med 1,5 procent till 29,6 miljoner euro. Totalt har 25,3 miljoner euro plöjts ner i tekniska uppgraderingar av rederiets sju fartyg under det första kvartalet.  

Förväntat resultat

– Resultatet för det första kvartalet 2019 återspeglar i stor utsträckning samma bild som den passagerarstatistik som vi redan rapporterat för kvartalet. Det är förväntade nedgångar i intäkter och vinst, vilket främst kan hänföras till de planerade dockningarna och den naturliga cykeln av låg- och högsäsong som påverkar vår verksamhet, säger Paavo Nõgene, vd på Tallink Grupp i ett pressmeddelande och fortsätter.

Avgörande

– Även om det påverkar vår passagerarstatistik och det ekonomiska resultatet vid genomförande är de tekniska uppgraderingarna avgörande för att säkerställa att vår flotta kvarstår i utmärkt tekniskt skick. Fartygen uppgraderas för att fortsättningsvis kunna erbjuda våra kunder de bästa upplevelserna och för att samtidigt möta och överträffa alla nuvarande och framtida miljöregler och mål. Normalt sett utför vi denna typ av arbeten under lågsäsong för att det ska påverka så få kunder och inplanerade resor som möjligt.