Tuffa tider för Suezkanalen

Trafiken i Suezkanalen fortsätter att backa. Under augusti minskade den så viktiga containertrafiken med 15,7 procent, rapporterar den en arabiska nyhetssajten Bikya Masr. Utvecklingen oroar både den egyptiska regeringen och Suez Canal Authority,som hade hoppats att minskningen av sjöröveriet i Adenviken skulle öka antalet passager. Containertrafiken svarar för runt 50 procent av trafiken i Suezkanalen. I november i fjol inleddes minskningen av containertrafiken genom kanalen, botten nåddes i februari och efter det återhämtade sig trafiken hyfsat. Men under sommarmånaderna har containertrafiken återigen minskat.