Trots bakslag – Stockholms Hamnar fortsätter satsning på Norvikudden

I december i fjol avslog Miljödomstolen vid Nacka tingsrätt byggplanerna för Stockholm Hamnars prestigeprojekt Norvikudden. Man överklagade till Miljööverdomstolen men bakslagen har fortsatt, i ett yttrande säger den tunga instansen Naturvårdsverket blankt nej till ett bygge. Trots motgångarna har nu Stockholms Hamnar och NCC-Aarsleff undertecknat ett kontrakt för projektering och därefter, som en option, anläggande av kajer och markytor.”Planering för projekteringsfasen startar omgående. Byggstart fastställs så snart tillstånd och detaljplan är klara. Byggtiden är beräknad till cirka tre år”, skriver Stockholms Hamnar i ett pressmeddelande.Stockholms Hamnar vill projektera totalt 600.000 kvadratmeter hamnyta.Huvudförhandlingen i Miljööverdomstolen kommer att ske 23–25 november 2010.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.