Trollhätte kanal öppen åter igen

Reparationen och underhållet av den så viktiga transportlänken Trollhätte kanal är nu färdigt. Man har bland annat satt in fyra nya slussportar, vilket gör att Trollhätte kanal klarar 7–9 år ytterligare i drift. Kostnaden för hela arbetet var SEK 100 miljoner.