Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Fartygsaffärer | RoRo

Transrussia är åter Finnhansa

Finnlines har flaggat hem ytterligare ett av sina fartyg, denna gång tyska Transrussia.

Finnlines Oyj har köpt roro-fartyget Transrussia från dotterbolaget Finnlines Deutschland GmbH för ett marknadspris på EUR 30,6 miljoner. Priset uppges motsvara fartygets bokföringsvärde.

Sista tyska fartyget

På torsdagen skiftade Transrussia från tysk till finsk flagg och fick samtidigt tillbaka sitt ursprungliga namn Finnhansa. Detta var det sista fartyget i det tyska dotterbolagets ägo, som hädanefter kommer att fungera som agent för koncernens övriga bolag och fokusera på linjetrafiken till Ryssland med inhyrt tonnage.

I bokslutet för 2013 skriver Finnlines Oyj ned bokföringsvärdet på aktierna i det tyska dotterbolaget med EUR 16 miljoner. Den interna transaktionen påverkar inte koncernens resultat.

Ursprungligen finsk flagg

Finnhansa byggdes i Polen 1994 för Finnlines trafik mellan Helsingfors och Lübeck. År 2009 såldes det finskflaggade fartyget till Finnlines huvudägare Grimaldi Group för EUR 40 miljoner för att sättas i trafik i Medelhavet. Finnlines utnyttjade emellertid sin option att åter lösa in fartyget 2010 och hon fick då namnet Transrussia och tysk flagg.