Transportstyrelsen självkritisk i livbojsskandalen

I slutet av augusti rapporterade Scandlines till incidentrapporteringssystemet Insjö om defekta livbojar av det italienska fabrikatet Veleria San Giorgio, i samband med detta skickade man också en rapport till Transportsstyrelsen. I samband med Scandlines Insjörapportering skickade också Sveriges Redareförening ut en safety alert. Först i början på november gick Transsportstyrelsen ut med en officiell varning. – Vi hade ingen aning om att omfattningen av problemet skulle vara så här stor, i efterhand kan man ju kanske tycka att vi agerade sent. Men som sagt, det perspektivet hade vi inte i augusti, säger Per Nordström, Sjöfartsdirektör på Transportstyrelsen. – Vi har nu diskuterat detta på Transportstyrelsen och kommit fram till att vi måste få ett bättre grepp om omfattningen i ett tidigare i skede i den här typen av fall. Per Nordström förtydligar också uttalandet från inspektören Håkan Ågård i dagens Eko om att ”stoppa båtar med odugliga livbojar”.– Vi har gått ut med information till rederierna om defekta livbojar och jag förutsätter att man genomfört tester av aktuella fabrikat. När inspektörerna går ombord ska de kolla så att tester genomförts, annars får fartyget inte certifikaten påtecknade. Och har man inte gjort testerna då, så är det hög tid att man gör det.Hitintills har tre livbojsfabrikat bekräftas ha allvarliga brister; Veleria San Giorgio, Eval samt Perrybuoy. Huvudproblemet hos samtliga fabrikat är att skummaterialet på insidan av livbojarna har visat sig skrumpna ihop och när vatten tar sig in i livbojen via hål under till exempel reflexbiten blir bojen tung och kan sjunka vid användning. I Insjö beskriver Scandlines hur man upptäckte problemet: ”Då en matros höll på med underhållsarbete skulle en livboj lyftas undan från sin upphängningsplats på relingen. Matrosen reagerade på att livbojen verkade väldigt tung. Dessutom kluckade den och det droppade vatten från ett av reflexbanden. En liten spricka syntes i reflexbandet och vid tryck brast detta och ett cirka 15 mm stort hål uppstod. Innanför plastskalet verkade det vara tomt och när matrosen vände upp och ner på bojen rann flera liter vatten ut. Vid senare kontroll visade det sig att samtliga livbojar (som köpts 2004) hade hål under reflexbandet. Ett test visade att en vattenfylld livboj sjönk direkt när den placerades i vatten.”Scandlines har bytt ut samtliga livbojar av det aktuella italienska fabrikatet.Samtliga aktuella fabrikat är testade och typgodkända (rattmärkning). En produkt som är typgodkänd av ett anmält organ i en medlemsstat inom EU får placeras på gemenskapsfartyg (oavsett flagg). Trots detta upptäcks nu allvarliga defekter på aktuella livbojar.– Systemet har fallerat någonstans, det är helt klart, säger Per Nordström som också poängterar att Transportstyrelsen inte kan hållas ansvarigt för att defekta livbojar har använts på svenska fartyg.– Detta ligger på flera instanser, däribland gör ju klassen kontroller. Tillverkaren av Veleria San Giorgio, Velerias Georgio, har besökt Scandlines och påbörjat en utredning. – Man har påträffat att fukt på något sätt har kommit in i skalet på livbojen när man sprutar in skummet, varför skummet inte reagerar som det är tänkt, säger Per Nordström.EU-kommissionens avdelning för sjösäkerhet utreder för närvarande fallen med de sjunkande livbojarna – enligt uppgifter till Ekot misstänks ytterligare fem livbojsfabrikat vara felkonstruerade. Dock har EU-kommissionen ännu inte gått ut med namnen på fabrikaten, med hänvisning till att utredning pågår.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.