Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: RoRo | Hamn/Logistik

Transfennica anlöper Portsmouth

Spliethoff-ägda Transfennica lägger till anlöp av Portsmouth i sin trafik från Bilbao till Zeebrugge.

Från mitten av maj börjar Transfennicas roro-fartyg på linjen Zeebrugge–Bilbao göra ett anlöp i Portsmouth på nordgående. Linjen har två seglingar per vecka i vardera riktningen.

– Vi tror att marknaden är redo för en lösning med lastenheter utan medföljande chaufförer som sammankopplar Spanien, Storbritannien och Belgien. Detta tillåter transportföretag att effektivt utnyttja sina dragbilar i Storbritannien och använda seglingen från Portsmouth till Zeebrugge för att balansera sina lastflöden. Utbudet på andra avgångar, både i Portsmouth och Zeebrugge, ökar flexibiliteten och effektiviteten. Vi är övertygade om att vi introducerar en service som marknaden behöver, säger direktör Eric de Wit på Transfennica Nederland B.V.