Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Ekonomi | Container | Hamn/Logistik

Trans säger upp och nyanställer

Effektiviseringsarbetet inom Transatlantic fortsätter och målet är att öka intäkterna och minska kostnaderna genom att slimma organisationen samtidigt som man förstärker marknadssidan inom Industrial Shipping. Ett 30-tal anställda förlorar jobben och rederiet anställer 19 personer framförallt på försäljningsavdelningen.

MBL-förhandlingarna är nu avslutade och 30 personer sägs upp. I och med personalneddragningen stängs kontoren i Stockholm och Västerås samtidigt som en del tjänster på Hullkontoret kommer att flyttas till Göteborg. Transatlantic gör sig också av med en del fysiska tillgångar. Ett fartyg är under försäljning liksom en hamnterminal som inte anses vara en kärnverksamhet. Dessutom kommer man att sälja en finansiell tillgång under tredje kvartalet.

Sammantaget ger åtgärderna ett förbättrat kassaflöde med cirka 52 miljoner kronor under andra kvartalet 2013 och drygt 40 miljoner kronor det tredje kvartalet.

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.