Kategori: Reparationsvarv

Trafikverkets varv i Lysekil fortsätter tills vidare

Trafikverket avbryter försäljningen av Fridhems varv i Lysekil.

Trafikverket meddelar att ledningen i samförstånd med rederichef Anders Werner har beslutat att avbryta försäljningen av Fridhems varv i Lysekil. En eventuell försäljning av Trafikverkets varv har redan utretts och förhandlats under ett par års tid. Försäljningsuppdraget kom från Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm och hade sin grund i regeringens policy, som säger att om det finns en fungerande privat marknad ska statliga myndigheter inte erbjuda likvärdiga tjänster.

Ett redan sålt

Det ena av Trafikverkets två underhållsvarv, Tenö varv i Vaxholm, har redan sålts till ett privat konsortium och överläts den 1 april 2013. När det gäller Fridhems varv uppger Trafikverket att förhandlingarna med intressenterna inte har kunnat slutföras.

– Efter en utdragen process arbetar varvet nu på som tidigare, tills dess att nytt beslut är fattat, säger Trafikverkets rederichef Anders Werner.

Nu ska varvets framtida roll i Färjerederiet och Trafikverket beskrivas. Det är ett strategiskt arbete som rederiets internstyrelse ska ta ställning till.
Den nuvarande tf chefen för Fridhems varv Rolf Nilsson har accepterat att kvarstå under den närmaste tiden.

 

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.