Trafikverket säljer varv

Trafikverket kommer att sälja sina två varv i Vaxholm och Lysekil. Detta av kostnadsskäl och regeringens ägarpolicy, det vill säga att om det finns en fungerande privat marknad ska inte statliga myndigheter erbjuda likvärdiga tjänster. Trafikverket kommer under hösten att träffa ett antal presumtiva köpare och därefter utvärdera dessa.