Torm säljer bulkfartyg

Torm säljer bulkfartyget Torm Rotna som är i panamax-klassen till en icke namngiven köpare för USD 29 miljoner. Den bokförda vinsten är USD 9 miljoner. Fartyget byggdes 2001 och kommer att levereras till sin nya ägare i första kvartalet 2010. Efter försäljningen består den Torm-ägda flottan av 64 produkttankfartyg samt tre bulkfartyg. Rederiet har också elva produkttankers samt fyra bulkfartyg i order.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.