Kategori: Ekonomi | Folk/företag | Tank

Torm säkrar avtal med banker

Torm har säkrat ett avtal med bankerna och de ägare som har tonnage tidsbefraktat i Torms flotta, vilket innebär att det hårt sargade rederiet överlever under nästa år. Fram till den 30 september 2014 har man nu ett rörelsekapital på USD 100 miljoner. Under samma period får Torm uppskov med sina skulder, men efter det ska bolaget börja betala av sina skulder. De nuvarande aktieägarna får en andel på 10 procent av aktierna (jämfört med 7,5 procent tidigare), medan bankerna kommer att sitta på 72,7 procent. Resterande 17,3 procent överförs till ägarna av inhyrt tonnage i Torms flotta.– Jag är oerhört nöjd med avtalet. Det har varit en lång process, men jag är mycket nöjd med det stöd vi har fått från våra mångåriga timecharterpartners och från bankerna, säger Jacob Meldgaard, vd för Torm.Med det nya rörelsekapitalet förväntar Torm sig en förlust före skatt på USD 350-380 miljoner för 2012.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.