Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Folk/företag | Hamn/Logistik

Tilltro på framtiden i Sundsvall

Baltic Shipping Days öppnar med stor tilltro till framtiden.

I presentationen av konferensen Baltic Shipping Days skriver arrangörerna att trots SECA-direktivet och andra nya utmaningar ligger den tuffaste tiden bakom oss. En tillförsikt till framtiden som många av de på plats på Södra Berget Hotell i Sundsvall verkar dela.

Utmanande framtid

– Framtiden är egentligen varken dyster eller positiv. Den är istället utmanande, sa Björn Lyngfelt som till vardags jobbar på SCA Forest men under Baltic Shipping Days agerar moderator. Han beskrev också vad idén bakom Baltic Shipping Days är.

– Det är att vartannat år lyfta ett blött finger i luften och försöka känna av trenderna inom framförallt sjötransporter, men även i viss mån transporter i allmänhet.

Fokus på skogstransporter

Den första dagen här i Sundsvall inleddes med presentationer från tre personer inom skogs- och pappersindustrin. Werner von Troil från konsultföretaget Pöyry, Hannele Arvonen från Setra och Peter Olson från BillerudKorsnäs pratade om deras utmaningar och hur de ser på framtiden. Hannele Arvonen beskrev hur de ser att efterfrågan efter skogsprodukter ökar i framförallt Kina och så kallade MENA-länder (Mellanöstern och norra Afrika). Hon tryckte också på vikten av att förändra sig inför framtiden och tog upp ett klassiskt citat av Albert Einstein:

”Definitionen av galenskap är att upprepa samma beteende om och om igen men vänta sig ett annat resultat.”

Svårt kompensera höjda kostnader

Peter Olson lyfte fram att att sjötransporterna är viktiga för BillerudKorsnäs. Men han är orolig för införande av Seca-direktivet.

– Det oroar. Jag tror att vi kommer ha svårt att på ett bra sätt kompensera upp emot de förhöjda kostnaderna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.