Fotograf: Wikimedia commons/Marcusroos

Kategori: Haveri

Tillbud som kunde ha slutat illa

SHK har utrett ett tillbud där en lotsbåt i grov, följande sjö råkade ut för okontrollerad vågsurfing och riskerade att kantra.

Statens haverikommission (SHK) har publicerat sin slutrapport om ett tillbud som kunde ha lett till en mycket allvarlig sjöolycka med lotsbåten Pilot 740-SE utanför Brofjorden tidigt på morgonen den 21 januari 2020.

Broaching

Totalt mörker rådde när lotsbåten Pilot 740-SE med två besättningsmän hade hämtat en lots från ett utgående tankfartyg och nu var på väg tillbaka till Lysekils lotsstation. Vindstyrkan var mellan 14 och 16 meter per sekund från västlig riktning med en signifikant våghöjd på cirka 3,7 meter. Vinden kom in snett akterifrån och lotsbåtens fart var snabbare än vågorna.

Klockan 06.53 klättrade båten upp på en oväntat stor våg och när den kommit över vågkammen dök den ner i vågdalen framför, och översköljdes med vatten varpå farten minskade till nästan noll. Den stora vågen kom ikapp lotsbåten och utsatte den för så kallad broaching, en mycket riskabel situation som innebär att styrförmågan förloras och kan leda till att fartyget kantrar.

Ingen skadades

I detta fall lade sig lotsbåten tvärs mot sjön och krängde kraftigt över åt styrbord men rätade därefter upp sig något. Genom att öka motorernas varvtal och gira styrbord lyckades föraren komma ur slagsidan och därefter fortsätta färden tillbaka mot lotsstationen utan problem.

Ingen ombord skadades, endast smärre, snabbt åtgärdade skador uppstod på lotsbåten.

Missbedömning

I sin rapport kommer SHK fram till att orsaken till tillbudet var en kombination av att man höll relativt hög hastighet och gjorde en missbedömning av storleken på den framförvarande våg som man körde ikapp. Att föraren missbedömde storleken på vågen kan antas bero på att det vid tillfället var mörker och att samma förare kört i hårt väder i flera timmar och därmed kan ha haft en något lägre uppmärksamhetsgrad.

Pilot 740-SE är byggd av Hasse Wester Mek Verkstad i
Jordfall, Uddevalla 1996. Båten är utrustad med två Volvo Penta huvudmaskiner på 750 hk vardera som via ett backslag driver var sin propeller på rak axel. Servicefart är 25 knop.