Thunbolaget beställer två torrlastare

Lidköpingsbaserade Thunbolaget beställer två nya torrlastfartyg från det holländska varvet Ferus Smit som redan byggt 26 andra fartyg åt rederiet. De två aktuella fartygen är utvecklade i nära samarbete med varvet och ska levereras under hösten 2013. Fartygen får en längd på 89 meter och en bredd på 13,35 meter.Enligt Thunbolaget får fartygen optimerad skrovform och låg bränsleförbrukning.”Vid modelltester på SSPA i Göteborg bekräftades de resultat man redan fått vid datorsimuleringar men knappt vågat tro på: Med den nya skrovformen kräver fartygen upp till 19,4 procent mindre motorkraft än den ursprungliga modellen”, skriver rederiet i ett pressmeddelande.En annan effekt av det nya skrovet är att lastförmågan ökar till 5.000 ton, att jämföra med tidigare modellers 4.600 ton. Fartygen har även system för ballastrening.Fartygen har liksom övriga tio torrlastare i flottan Vänermaxmått. I rederiets flotta ingår även sju självlossande fartyg och tolv tankfartyg.