Fotograf: Thun Tankers

Kategori: Skeppsbyggnad | Tank

Thun Tankers beställer fyra

Ferus Smit i Holland ska leverera fyra kusttankfartyg med dual fuel-huvudmaskiner till Thun Tankers mellan 2018 och 2021.

De fyra IMO-typ II produkt- och kemikalietankfartyg med möjlighet att värma last som Thun Tankers beställer från varvet Ferus Smit i Nederländerna blir på 7.999 dwt. Joakim Lund, CCO för Thun Tankers, säger till Sjöfartstidningen att intentionen är att utrusta fartygen med dual-fuel-maskineri och att ambitionen är att några av fartygen ska få LNG-drift.

”Framtida miljöbränsle”

– Vi har kunder med olika behov och med denna serie med identiska systerbåtar vill vi tillmötesgå dessa olika önskemål. Vi ser dock LNG som ett framtida miljöbränsle som möter alla de krav som finns och som kommer. Vi har en ökad efterfrågan på den här typen av fartyg. När de kommer från 2018 börjar infrastrukturen dessutom att mogna för LNG. Vi har byggt världens första torrlastare som använder LNG som bränsle, Greenland och Ireland, så vi är bekväma med att operera med det. Det börjar bli ett större intresse och prisutvecklingen för LNG börjar närma sig övriga fartygsbränslen.

Ersätter äldre fartyg

Joakim Lund säger att nybyggena blir en fortsatt utveckling av Thun Tankers befintliga flotta. Varvet har hittills levererat ett 30-tal fartyg till Erik Thun-gruppen.
– Våra fartyg går i intensiv kusttrafik och kan göra över 100 resor per år. Då måste man jobba med effektiva kvalitetsfartyg. I samarbete med varvet jobbar vi konstant med utvecklingsarbete för att ta fram allt bättre och effektivare fartyg för traden. De nya fartygen får flera nya miljö- och energiförbättringar.
Meningen är att äldre fartyg i flottan successivt ska ersättas av nybyggena.
– De som är byggda i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet kommer att ersättas först, säger Joakim Lund. 

Isförstärkta

De 115 meter långa och 15,8 meter breda nybyggena får lasttankar med en volym på totalt 9.500 kubikmeter med 98 procents fyllnadsgrad. Djupgåendet blir 6,9 meter. Fartygen byggs till isklass 1A.